Raskauden aikana äidin pre-eklampsialle altistuneiden verenpaineet ovat ikätovereihin verrattuna korkeammat 8–12-vuotiaana. Havainto viittaa siihen, että näiden äitien lapsia olisi hyvä seurata tarkemmin terveyshaittojen varalta.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä, ja siihen osallistui 180 lasta, joiden äideillä oli todettu pre-eklampsia, ja 85 samanikäistä verrokkia. Lasten verenpaineita mitattiin monella eri menetelmällä.

Analyysin perusteella pre-eklampsialle altistuneiden verenpaineet olivat korkeammat kuin verrokkien. Erot näkyivät systolisessa ja diastolisessa verenpaineessa, keskiverenpaineessa, pulssipaineessa ja pulssiaallon nopeudessa. Pre-eklampsialasten korkeampi verenpaine liittyi pitkälti ennenaikaisuuteen ja äidin korkeaan verenpaineeseen.

Yhteyksiin vaikutti jonkin verran se, missä vaiheessa raskautta äidin pre-eklampsia oli todettu. Voimakkaimmat yhteydet havaittiin, kun pre-eklampsia oli alkanut raskauden alkupuolella. Äidin pre-eklampsia ei näkynyt lasten kolesteroli- tai glukoositasoissa eikä kehon koostumuksessa.

Tulokset on hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat äidin pre-eklampsian liittyvän haitallisiin verenpainemuutoksiin myös lapsilla. Aiemmissa tutkimuksissa pre-eklampsia on yhdistetty muun muassa lasten lihavuuteen sekä suurentuneeseen verenpainetaudin ja siitä aiheutuvien sairauksien riskiin aikuisena.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.

Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan. Se todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800 naisella. Pre-eklampsia voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapenpuutetta ja jopa sikiökuolemia.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Hypertension 2023;DOI:10.1097/HJH.0000000000003485)

https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003485