Tuoreen selvityksen perusteella noin puolet ihmisistä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön elämänsä aikana. Vakava masennus on yleisin mielenterveyshäiriö.

Lancet Psychiatry -lehdessä julkaistujen tulosten mukaan 46 prosenttia miehistä ja 53 prosenttia naisista sairastuu yhteen tai useampaan mielenterveyshäiriöön 75-vuotiaaksi mennessä. Riski on suurentunut etenkin lapsuudessa, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Suurin osa miehistä sairastuu keskimäärin 19-vuotiaana ja naiset 20-vuotiaana.

Miesten yleisimmät mielenterveyshäiriöt ovat alkoholin liikakäyttö sekä vakava masennus. Naiset sairastavat useimmiten vakavaa masennusta tai erilaisia fobioita eli määräkohteisia pelkoja.

Tutkimuksessa hyödynnettiin lähes 160 000 henkilön tietoja 32 tutkimuksesta ja 29 maasta.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Psychiatry 2023;10:P668–681)

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00193-1