Markkinoija

LILLY

Vaikuttava aine

lisproinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito.

Annostus

Lääkäri määrää sopivan yksilöllisen annoksen. Jos ruokavalio tai liikunnan määrä olennaisesti muuttuu, myös veren sokeritaso voi muuttua. On mahdollista, että insuliinin annosta pitää säätää vastaamaan muuttunutta tilannetta. Myös alkoholin nauttiminen, sairaudet ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa veren sokeritasoon ja insuliinin tarpeeseen. Näistä asioista on hyvä keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Lääkkeen ottaminen

Ihonalainen injektio annetaan olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle. Pistokohtaa on vaihdeltava niin, että samaa kohtaa käytetään noin kerran kuukaudessa. Vältettävä pistämistä verisuoneen. Injektion antamisen jälkeen pistokohtaa ei saa hieroa.

Hypoglykemian varalta on hyvä olla aina mukana sokeria tai muuta makeaa. Käytöstä muiden lääkkeiden kanssa on keskusteltava lääkärin kanssa. Alkoholi voi vähentää insuliinin tarvetta.

Vaikutustapa

Valmiste sisältää kahta, vaikutukseltaan eripituista eli lyhyt- ja pitkävaikutteista, lisproinsuliinia. Se sisältää 50 prosenttia (1/2) nopeavaikutteista ja 50 prosenttia (1/2) pitkävaikutteista lisproinsuliinia.

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessä haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Valmisteen sisältämä lyhytvaikutteinen lispronsuliini vaikuttaa suhteellisen nopeasti, noin 15 minuutissa. Pitkävaikutteisen lispronsuliinin teho tulee esiin hitaammin ja kestää useita tunteja.

Haittavaikutukset

Jos insuliinin annos on liian suuri, insuliini voi alentaa verensokeria liian paljon. Tämän ns. hypoglykemian oireet saattavat tulla äkillisesti. Hypoglykemia voi johtaa tajuttomuuteen. Alkoholi lisää verensokerin alenemista.

Jos havaitsee liian matalasta verensokerista varoittavia oireita, tulee nauttia sokeripitoinen välipala ja mitata sen jälkeen veren sokeripitoisuus.

Jos unohtaa ottaa insuliinin, veren sokeripitoisuus saattaa nousta liian korkeaksi. Tämän ns. hyperglykemian oireet tulevat vähitellen. Jos havaitsee liian korkeasta verensokerista varoittavia oireita, tulee tarkistaa verensokeri ja hakeutua välittömästi lääkäriin.

Hypo- ja hyperglykemiasta on tarkemmin kerrottu valmisteen pakkauksessa.

Insuliini voi joskus aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, jotka tavallisimmin ilmenevät pistokohdan punoituksena ja kutinana. Nämä oireet ovat yleensä ohimeneviä. Harvinaisissa tapauksissa aineelle yliherkkä potilas on saanut vaikeita allergisia reaktioita.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tällöin insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Ei saa jäätyä. Ei saa altistaa liialliselle lämmölle eikä suoralle auringonvalolle.

Ennen käyttöä: Jääkaapissa (2-8 °C). 
Käyttöönoton jälkeen: Alle 30 °C. Ei saa säilyttää kylmässä. Esitäytettyä kynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä. Käytettävä 28 päivän kuluessa käyttöönotosta.

Ulkonäkö

Valkoinen suspensio.

Hinta ja pakkaustiedot