Suoraan sisältöön
Duodecim Terveyskirjasto
foo

Pulassa lapsen kanssa

Pulassa lapsen kanssa auttaa lukijaa tunnistamaan erilaisia lapsiin ja vanhempiin liittyviä ilmiöitä. Teoksessa käsitellään tavallisia lapsen kasvatuksen ongelmia eri näkökulmista vanhempien esittämien kysymysten pohjalta sekä tarjotaan tietoa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä vaikeuksista sekä tavallisimmista lastenpsykiatrisista häiriöistä.

Teos on saatavilla myös painettuna kirjana Duodecimin verkkokaupasta: Pulassa lapsen kanssa, Jari Sinkkonen, Laura Korhonen. Kustannus Oy Duodecim, 2., uudistettu painos 2016.

Ajankohtaista