Mikä Terveyskirjasto on?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista suomalaisten ulottuville.

Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin. Terveyskirjaston sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti uusien päivitysten myötä.

Artikkelien sisältö on tarkoitettu tukemaan kansalaisia oman terveytensä hoitamisessa ja antamaan perustietoa sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta. Terveyskirjaston antama tieto ei ole tarkoitettu korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista informaatiota vaan täydentämään sitä.

Terveyskirjasto-sivusto ei kerää tai talleta käyttäjien henkilö- eikä terveystietoja paitsi erikseen järjestettävillä kyselyillä (ks. tarkemmin Käyttöehdot).

Edellä kuvatut Terveyskirjaston noudattamat periaatteet ovat sopusoinnussa Suomen tietosuojalainsäädännön kanssa.

Terveyskirjaston historia

Terveyskirjasto-palvelun tuottaa Kustannus Oy Duodecim, ja kehitystyössä ovat olleet mukana Kansanterveyslaitos, Kuntaliitto sekä maamme sairaanhoitopiirit. Terveyskirjasto oli Sosiaali- ja terveysministeriön tuella kansallisessa koekäytössä vuosina 2005–2006. Se avattiin valtakunnalliseksi palveluksi vuoden 2007 alussa, kun Sitra ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjosivat Terveyskirjaston käyttöoikeuden suomalaisille koko vuodeksi.

Vuonna 2008 Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjosivat Terveyskirjaston sisällöt kaikille suomalaisille, ja vuonna 2009 kirjastoon kehitettiin Sosiaali- ja terveysministeriön tukemana hankkeena terveyden edistämisen aihealue. Vuodesta 2010 lähtien Terveyskirjaston avoimen käyttöoikeuden suomalaisille kustantavat maamme julkiset ja yksityiset terveydenhuollon toimijat.

Terveyskirjaston sisällön laatukriteerit

 • Riippumattomuus. Terveyskirjasto on riippumaton terveystiedon tuottaja, jonka toimissa ei ole kaupallisia sidonnaisuuksia, eikä se sisällä mainoksia.
 • Sisällön luotettavuus. Artikkelit perustuvat viimeisimpiin hoitosuosituksiin, Duodecimin terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuihin teoksiin, kuten Lääkärin käsikirjan artikkeleihin ja oppikirjoihin. Sisältö pohjautuu tutkimusnäyttöön aina, kun se on mahdollista. Kirjoittajat ovat omien aihealueidensa asiantuntijoita, ja heidän pätevyytensä ilmoitetaan artikkelien yhteydessä.
 • Ajantasaisuus. Lääkärikirja Duodecimin artikkeleiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Terveyskirjaston muut tiedostot päivitetään noin 3–5 vuoden välein.
 • Linkkien luotettavuus. Lääkärikirjan artikkeleissa olevien linkkien luotettavuus ja soveltuvuus tarkistetaan.

Lääkärikirja Duodecimin laatukriteerit

 • Lääkärikirja on riippumaton.
  • Ei sisällä mainoksia eikä muita kaupallisia sidonnaisuuksia.
 • Sisältö on mahdollisimman luotettavaa.
  • Artikkelit perustuvat viimeisiin hoitosuosituksiin, Duodecimin terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuihin teoksiin, kuten Lääkärin käsikirjan artikkeleihin ja oppikirjoihin. Sisältö pohjautuu tutkimusnäyttöön aina, kun se on mahdollista.
 • Tukee itsehoitoa ja sairauksien ehkäisyä.
  • Artikkeli sisältää erillisen osan itsehoidolle ja ehkäisylle aina kuin se on mahdollista.
 • Tekstit on tarkistettu.
  • Tekstin tarkistaa aina vähintään yksi toimituksen jäsen ja päätoimittaja. Tarvittaessa tarkistuksessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
 • Ajantasainen.
  • Artikkeleiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti 1-3 vuoden välein ja tekstit päivitetään tarvittaessa.
 • Luotettavat linkit
  • Jokaisen lääkärikirjan artikkelissa olevan linkin luotettavuus tarkistetaan ja varmistutaan sen soveltuvuudesta.

Lisäksi Terveyskirjaston sisällön tuotannossa ja sivuston ylläpidossa noudatetaan riippumattoman Health On Net (HON) -organisaation laatukriteereitä (ks. HON-code ).

Palaute käyttäjiltä on tärkeää

Toivomme käyttäjiltä palautetta siitä, mikä palvelussa miellyttää, mikä voisi olla paremmin ja miten palvelua voitaisiin kehittää. Linkki palautteen antamiseen löytyy jokaisen sivun alareunasta.

Lisätietoa

Kustannus Oy Duodecim ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.