Terveyskirjasto.fi: ett arkiv som innehåller information om hälsa

Terveyskirjasto.fi är en omfattande finsk hälsoinformationswebbplats. Den erbjuder pålitligt medicinskt innehåll för allmänheten och täcker ett brett spektrum av hälsorelaterade ämnen. Webbplatsen baserar sig på Lääkärikirja Duodecim (Läkarboken Duodecim), en samling medicinska artiklar som uppdateras kontinuerligt av experter. Denna källa ger aktuell information om medicinska tillstånd, behandlingar och förebyggande åtgärder.

För tillfället är God medicinsk praxis - För patienter vårt enda innehåll som är tillgängligt på svenska.