Suoraan sisältöön
Duodecim Terveyskirjasto
foo

God medicinsk praxis - För patienter

Finska Läkarföreningen Duodecim och landets specialläkarföreningar utarbetar nationella God medicinsk praxis -behandlingsrekommendationer för att förbättra vårdens kvalitet och minska behandlingsvariationer. Rekommendationer för hälsovårdspersonalen finns tillgängliga på Internet-adressen www.kaypahoito.fi. Patientversionerna presenterar innehållet av rekommendationerna som kortfattade sammanställningar och på standardspråk.

Sisällysluettelo

Ajankohtaista