Markkinoija

LILLY

Vaikuttava aine

ihmisinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen eli sokeritaudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Annosten suuruus ja määrä vaihtelevat riippuen mm. sairauden vaikeudesta, ruokavaliosta ja liikunnan määrästä. Yleensä pitkävaikutteista Humulin NPH:ta käytetään perusinsuliinina.

Lääkäri saattaa määrätä Humulin NPH -insuliinin lisäksi lyhytvaikutteisen insuliinia. Kullakin insuliinityypillä on kotelossa ja etiketissä oma värikoodi ja symboli, joiden avulla eri insuliinityypit on helppo erottaa toisistaan.

Lääkkeen ottaminen

Pistetään ihon alle olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle siten, että samaan kohtaan pistetään suunnilleen vain kerran kuukaudessa. Injisoitaessa on varottava pistämästä verisuoneen. Pistoskohtaa ei saa hieroa.

Jokaisen insuliinipistoksen jälkeen käytetty neula poistetaan insuliinikynästä ja hävitetään. Kun esitäytetyn KwikPen-kynän säiliö on tyhjä, otetaan uusi kynä käyttöön. Insuliinikynän käytöstä kerrotaan tarkemmin pakkauksen mukana olevassa ohjeessa.

Vaikutustapa

Diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia. Insuliinia tarvitaan siihen, että ravintoaineista elimistössä pilkottu sokeri pystyy siirtymään verenkierrosta lihas- ja aivosolujen käyttöön. Näin veren sokeri- eli glukoosipitoisuus laskee. Insuliini vaikuttaa myös maksassa ja vähentää glukoosin tuotantoa.

Pistoksena annettu insuliini korvaa puuttuvan insuliinihormonin. Humulin NPH on pitkävaikutteinen insuliini.

Haittavaikutukset

Tavallisin ja vaarallisin insuliinin haitta on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voi johtua esimerkiksi siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös täysin oireeton.

Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita shokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Joskus insuliini voi aiheuttaa pistoskohtaan ihon paksuuntumista tai ohenemista. Tämän vuoksi pistoskohtaa vaihdellaan.

Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa.

Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Lääkettä voi käyttää myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä, mutta annostelua voidaan joutua muuttamaan.

Säilytys

Avaamaton esitäytetty kynä
Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta lämmöltä.

Käyttöönotettu esitäytetty kynä
Säilytä alle 30 °C:ssa. Älä säilytä jääkaapissa. Esitäytettyä insuliinikynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä.

Ulkonäkö

Humulin NPH on steriili, vaalea insuliinisuspensio, joka sisältää kiteistä isofaani-insuliinia isotonisessa fosfaattipuskuriliuoksessa.

Hinta ja pakkaustiedot