Markkinoija

VIATRIS

Vaikuttava aine

amitriptyliini, klooridiatsepoksidi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään lievien masennustilojen ja niistä aiheutuvan unettomuuden hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan tavallisesti pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten.

Lääkkeen ottaminen

Kapselit niellään runsaan nesteen kera kokonaisina ruokailusta riippumatta. Alkoholin käyttöä on vältettävälääkkeen käytön aikana, sillä alkoholi voi voimistaa lääkkeen vaikutusta. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Amitriptyliini on masennuslääke, joka kohottaa mielialaa vaikuttamalla keskushermoston välittäjäaineisiin. Sen vaikutus alkaa yleensä vasta usean päivän viiveellä. Klooridiatsepoksidi on bentsodiatsepiinijohdos, joka rauhoittaa ja lievittää ahdistusta. Vaikutus alkaa jo ensimmäisestä annoksesta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat suun kuivuminen ja ummetus. Joskus voi esiintyä myös uneliaisuutta, päänsärkyä, silmäoireita, sydämen tykytystä, heitehuimausta ja lihasheikkoutta.

Mahdollinen uneliaisuus voi heikentää ajokykyä. Hoidon aikana on kiinnitettävä huomiota hyvään suuhygieniaan mahdollisen suun kuivumisen vuoksi. Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alle +30 °C

Ulkonäkö

Kapseli, kova, vihreä/punainen, halkaisija n. 5 mm, pituus n. 14 mm.

Hinta ja pakkaustiedot