Markkinoija

TEVA FINLAND

Vaikuttava aine

moklobemidi

Käyttötarkoitus

Vaikean depression eli masennuksen hoito aikuisilla. Hoito kestää tavallisesti joitakin kuukausia, joskus kauemminkin.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti, vaan vähitellen lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nestemäärän kanssa aterian jälkeen. Tabletit voidaan puolittaa.

Suuret määrät vanhaa, kypsää juustoa ja joskus myös punaviini saattavat aiheuttaa lääkityksen yhteydessä oireita etenkin verenpainepotilaille. Alkoholin käyttöä lääkityksen aikana on syytä välttää.

Vaikutustapa

Moklobemidi vaikuttaa aivoissa viestinvälittäjäaineiden kuten, noradrenaliinin, dopamiinin ja serotoniinin aineenvaihduntaan siten, että aloite- ja keskittymiskyky paranevat ja muut masennustilaan liittyvät oireet lievittyvät. Vaikutus alkaa usein jo ensimmäisen hoitoviikon aikana.

Haittavaikutukset

Yleisimpinä haittavaikutuksina voi joskus esiintyä unihäiriöitä, huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä tai suun kuivumista.

Lääkellä on useita yhteisvaikutuksia muiden lääkitysten kanssa, joten muiden lääkkeiden ja luontaistuotteiden käytöstä tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysohjeita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (+15-25 C).

Ulkonäkö

150 mg: Keltainen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jonka ydin on valkoinen. Tabletin toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä ”P” logo ”150”.
300 mg: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jonka ydin on valkoinen. Tabletin toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä ”P” logo ”300”.

Hinta ja pakkaustiedot