Markkinoija

SANOSWISS UAB

Vaikuttava aine

tsolpideemi

Käyttötarkoitus

Unettomuuden lyhytaikainen hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera. Lääke otetaan juuri ennen nukkumaan menoa, sillä sen vaikutus alkaa nopeasti. Tabletit voidaan puolittaa. Alkoholi voimistaa lääkkeen keskushermostoon kohdistuvia vaikutuksia, kuten väsymystä ja tarkkaavaisuuden heikkenemistä. Lääkkeen käytön yhteydessä tulee välttää alkoholin käyttöä. Tabletit voi puolittaa ja jakaa yhtäsuuriin annoksiin.

Vaikutustapa

Tsolpideemi kuuluu bentsodiatsepiineihin ja se vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat sekavuus, väsymys, tokkuraisuus, vatsavaivat, huimaus, päänsärky, unihäiriöt, painajaiset ja harhat.

Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Muista mahdollisista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei pidä käyttää raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

Tabletit ovat valkoiset, pitkulaiset, soikeat, kaksoiskuperat ja niiden toisella puolella on merkinnät "ZIM" sekä "10". Kummallakin puolella on jakouurteet.

Hinta ja pakkaustiedot