Raskausdiabetes ja monet muut raskausajan terveysongelmat saattavat suurentaa äidin riskiä sairastua krooniseen munuaistautiin vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Erityisen suuri riski on naisilla, joilla on useita riskitekijöitä raskauden aikana.

Tiedot käyvät ilmi American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, jossa käytettiin 2,2 miljoonan vuosina 1973–2015 lapsen synnyttäneen ruotsalaisnaisen rekisteritietoja. Vuoteen 2018 mennessä heistä 12 000 oli sairastunut krooniseen munuaistautiin.

Verrattuna muihin naisiin, krooninen munuaistauti todettiin kymmenen vuoden sisällä synnytyksestä 7 kertaa todennäköisemmin, jos naisella oli ollut verenpaineoireyhtymiä. Pre-eklampsiaan ja ennenaikaiseen synnytykseen liittyi 4-kertainen, raskausdiabetekseen 3-kertainen ja lapsen pienikokoisuuteen 1,2-kertainen sairastumisriski, tutkijat havaitsivat.

Yhteydet näkyivät vielä 30–46 vuotta synnytyksestä, mutta ne eivät olleet enää yhtä voimakkaita.

Tutkijat vertasivat naisia myös heidän sisaruksiinsa, jotta mahdolliset perinnölliset ja kasvuympäristöön liittyvät seikat voitaisiin huomioida, mutta ne eivät selittäneet havaittuja yhteyksiä kuin osalla.

Tulokset vahvistavat näyttöä raskausajan ongelmien ja kroonisen munuaistaudin yhteyksistä, ja osoittavat niiden näkyvän vielä lähes viisi vuosikymmentä synnytyksestä. Munuaistaudin riski olisi hyvä huomioida etenkin, jos naisella on ollut useita riskitekijöitä raskauden aikana, tutkijat kirjoittavat.

Krooninen munuaistauti tarkoittaa munuaisten toiminnan heikentymistä. Jos tauti pääsee etenemään pitkälle ja munuaisten toiminta heikkenee liikaa, potilas joutuu loppuelämäkseen dialyysi- eli keinomunuaishoitoon tai tarvitsee munuaissiirron. Munuaistauti altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Obstetrics & Gynecology 2024;DOI:10.1016/j.ajog.2023.10.008)

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.10.008