Korkean verenpaineen lääkehoito kannattaa usein aloittaa heti monen verenpainelääkkeen yhdistelmällä. Tuoreen tutkimuksen perusteella jopa hyvin pieniä annoksia käyttävä yhdistelmälääkitys on tehokkaampaa kuin yhdellä verenpainelääkkeellä hoitaminen.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa käytettiin useita eri tavoin vaikuttavia verenpainelääkkeitä, mutta vain noin neljäsosia tavanmukaisista lääkeannoksista.

Osana tutkimusta 590 verenpainepotilasta sai 12 viikon ajan joko miniannoksista yhdistelmälääkettä (37,5 mg irbesartaania, 1,25 mg amlodipiinia, 0,625 indapamidia ja 2,5 mg bisoprololia) tai 150 mg irbesartaania.

Ennen tutkimusta potilaat eivät vielä olleet verenpainelääkityksellä tai he olivat saaneet vain yhtä lääkeainetta.

Kun potilaita verrattiin 12 viikon seurannan jälkeen, yhdistelmälääkettä saaneiden vuorokausiverenpaineet olivat laskeneet selvästi enemmän. Samoin päiväaikaiset ja yölliset verenpainelukemat olivat alhaisempia ja potilaiden verenpaine pysyi tasaisempana yhdistelmälääkkeen ansiosta.

Tulokset vahvistavat näyttöä yhdistelmälääkityksen hyödyistä ja kannustavat jopa yrittämään eri tavoin vaikuttavien lääkkeiden pienten annosten yhdistelyä heti hoidon alusta alkaen.

Hoitosuositukset kannustavat nykyään aloittamaan lääkehoidon usean lääkkeen yhdistelmällä, sillä yhden lääkkeen hoito ei useinkaan tuota toivottuja tuloksia. Yhdistelmähoitoja käytetään varsinkin, kun potilaan verenpaine on hyvin korkea tai potilas on muuten suuressa sydän- ja verisuonioireiden vaarassa.

Aikuisista suomalaisista noin 2 miljoonan verenpaine on koholla ja noin miljoona suomalaisaikuista on verenpainelääkityksellä. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Korkea verenpaine altistaa monille sairauksille, mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Hypertension 2024;42:1009–1018)

https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003683