Retinopatia eli verkkokalvosairaus kehittyy todennäköisemmin köyhille ja huono-osaisille diabetespotilaille, tuore brittitutkimus osoittaa. Retinopatia on yleinen diabeteksen liitännäissairaus.

Tutkimus perustuu 175 000 diabetespotilaan seurantatietoihin. Niiden perusteella köyhimmät tyypin 1 diabetesta potevat sairastuivat näkökykyä uhkaavaan retinopatiaan kolme kertaa todennäköisemmin kuin varakkaimmat potilaat. Samanlainen yhteys koski myös tyypin 2 diabetesta sairastavia, mutta yhteys oli heikompi.

Tulokset osoittavat köyhyyden ja huono-osaisuuden liittyvän diabetespotilaiden huonoon ennusteeseen myös varakkaissa maissa, joissa on ilmainen terveydenhuolto. Pelkän rahan puutteen lisäksi köyhyys tarkoittaa laajemmin materiaalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien niukkuutta.

Samanlaisia yleisiä terveyseroja nähdään myös Suomessa. Erot johtuvat elintavoista, mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista.

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetes Care 2024;47:844–848)

https://doi.org/10.2337/dc23-1626