Poikkeuksellisen kylmät ja kuumat päivät lisäävät sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia, mutta globaalissa mittakaavassa kylmyys näyttäisi olevan suurempi riski. Tulevaisuudessa asetelma saattaa kuitenkin muuttua.

Yli 30 maata kattavan tutkimuksen mukaan poikkeavat säätilat liittyvät joka vuosi ainakin 1,8 miljoonaan sydän- ja verisuonitautikuolemaan, mikä tarkoittaa lähes 9 prosenttia kaikista sydän- ja verisuonitautikuolemista.

Valtaosa kuolemista liittyi poikkeukselliseen kylmyyteen, mutta vuosina 2000–2019 kylmyyteen liittyvät tapaukset vähenivät ja kuumuuteen liittyvät yleistyivät. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, kuumuuden aiheuttamat sydän- ja verisuonitaudit tulevat todennäköisesti yleistymään entisestään ilmastonmuutoksen myötä.

Kuumuus ja kylmyys ovat aiempien tutkimusten perusteella terveysriski etenkin iäkkäille, pitkäaikaissairaille sekä pienituloisille ja huono-osaisille, jotka eivät pysty suojautumaan säiltä yhtä hyvin kuin varakkaammat.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American College of Cardiology 2024;83:2276–2287)

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2024.03.425