Kortikosteroidipistokset ovat tärkeä kivunlievityskeino monissa nivel- ja tukielinsairauksissa, mutta toistuvien pistosten on pelätty suurentavan potilaiden murtumariskiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan pelko vaikuttaisi kuitenkin turhalta silloinkin, kun potilaalla on osteoporoosia.

Tulokset perustuvat 7 200 keskimäärin 64-vuotiaan nelivuotiseen seurantaan, jonka aikana 5 prosenttia osallistujista sai uuden luunmurtuman. Kaikki osallistujat olivat saaneet vähintään yhden kortikosteroidipistoksen.

Luunmurtuman riski ei ollut suurempi potilailla, jotka olivat saaneet useita kortikosteroidipistoksia, tulokset osoittivat. Yhteyttä ei nähty edes potilailla, jotka olivat osteoporoosin takia valmiiksi suurentuneessa murtumien vaarassa.

Pistosten on epäilty lisäävän murtumariskiä, koska suun kautta otettuna pitkät kortikosteroidilääkitykset saattavat heikentää luita ja altistaa murtumille. Nyt julkaistujen tulosten perusteella kortikosteroidipistoksiin ei kuitenkaan liity tällaista riskiä, joten niillä voi huoletta hoitaa myös potilaita, joilla on osteoporoosia.

Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2024;7:e2414316)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.14316