Äidin syöpää joudutaan joskus hoitamaan sädehoidolla raskaudesta huolimatta, minkä on pelätty vahingoittavan sikiön kehitystä. Uusien tutkimustulosten perusteella huoli on kuitenkin todennäköisesti aiheeton. Sädehoitoa ei silti voi suositella raskauden aikana.

Tulokset julkaistiin Lancet Child & Adolescent Health -lehdessä, ja ne perustuvat 43 potilaan seurantatietoihin. Seurannan alkaessa lapset olivat keskimäärin 3-vuotiaita ja sen päättyessä keskimäärin 12-vuotiaita.

Kaikki lapset olivat altistuneet äidille annetulle sädehoidolle raskauden aikana, mutta tämä ei näkynyt heidän neurokognitiivisissa testituloksissaan. Myöskään sädehoidon annos tai se, missä vaiheessa raskautta hoito oli annettu, eivät vaikuttaneet lasten testituloksiin.

Havainnot olisi syytä varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat raskaudenaikaisen sädehoidon olevan turvallista sikiön kehityksen kannalta. Ainakaan muistissa, älykkyydessä, tarkkaavuudessa ja psykososiaalisissa kyvyissä ei havaita ongelmia, jotka johtuisivat sädehoidosta, tulokset osoittavat.

Suomessa sädehoitoa ei suositella raskauden aikana, mutta sitä voidaan antaa hyvin harkituissa tapauksissa, joissa hoitoa ei voi siirtää synnytyksen jälkeen annettavaksi.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Child & Adolescent Health 2024;DOI:10.1016/S2352-4642(24)00075-0)

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(24)00075-0