Kustannus Oy Duodecimin julkaisema kirja ”100 kysymystä ympäristöstä ja terveydestä – Arsenikista öljyyn” oli vuonna 2005 Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Aihepiiri on jatkuvasti tärkeä, ja kirjan pitäminen ajan tasalla on aiheellista. Toinen painos ilmestyi ajantasaistettuna pokkarina vuonna 2012, ja sähköiseen muotoon osaksi Terveyskirjastoa kirja muokattiin vuonna 2014. Ilmeisesti kiinnostusta on ollut, koska sähköistä versiota luettiin vuonna 2019 verkossa yli satatuhatta kertaa. Senkin jälkeen maailma on muuttunut paljon, ja kaikki luvut on nyt tarkistettu ja ajantasaistettu. Joihinkin lukuihin on tehty suurehkojakin muutoksia.

Ympäristön vaikutus terveyteen on ollut ristiriitoja herättävä aihepiiri vuosikymmeniä, etenkin ympäristön kemikaalien osalta. Ristiriidat selittyvät osin sillä, että asiassa on paljon intressiristiriitoja, joko todellisia tai kuviteltuja. Osittain ongelmia on kuitenkin aiheuttanut aivan yksinkertainen tiedon puute. Tämä on vaikeuttanut ennen muuta sen ymmärtämistä, mitkä ympäristön vaarat ovat tärkeimpiä.

Tällä kirjalla onkin kaksi vastakkaista tarkoitusta. Toisaalta se pyrkii varoittamaan sellaisista riskeistä, jotka ovat todella merkittäviä, mutta joita ei aina ymmärretä kovin tärkeiksi. Toisaalta se pyrkii asettamaan kohdalleen median tai muun tahon esille nostamat riskit, jotka aiheuttavat kohtuutonta huolta.

Uskon ja melkein toivonkin, että kukaan ei lue tätä kirjaa kerralla alusta loppuun. Paras tapa lukea on ehkä jokunen luku kerrallaan siitä päästä, mikä eniten kiinnostaa. Tekstejä ei myöskään kannata lukea kulmat kurtussa; ympäristönsuojelussa tuntuu olevan liikaa tosikkoja niin laidassa kuin toisessakin. Niille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan ammattitietoa ympäristöterveydestä, voidaan suositella Kustannus Oy Duodecimin kirjaa Ympäristöterveys (2. painos 2020, toim. H. Mussalo-Rauhamaa, J. Pekkanen, J. Tuomisto ja H.S. Vuorinen).

Useat kollegat ovat lukeneet ja kommentoineet näitä lukuja, joista heille kiitokset. Kiitokset myös mahdollisuudesta käyttää kuvia, jotka ovat olleet edellä mainitussa Ympäristöterveys-kirjassa.

Kuopiossa toukokuussa 2020

Jouko Tuomisto