Solariumeja säädellään tarkoin suurten riskien ehkäisemiseksi, luultavasti ne aiheuttavat kuitenkin muutaman tai muutaman kymmenen melanoomaa vuosittain Suomessa. Kannattaa siis miettiä, kuinka suuret riskit ovat kohtuullisia pelkästä kosmeettisesta hyödystä.

Solariumit aiheuttavat altistumista aivan samoille ultraviolettisäteilyn muodoille kuin aurinkokin, joskin koko väestössä solariumeista saatu annos on huomattavasti pienempi kuin auringosta saatu. Se jakautuu kuitenkin kovin epätasaisesti, ja runsaasti solariumia käyttävien altistukset ovat varsin suuria. Pitkäaaltoisempaa ja teoriassa vähemmän vaarallista UV-A-säteilyä (aallonpituus 320–400 nanometriä) solariumeissa on suhteellisesti enemmän kuin auringonvalossa, mutta myös vaarallisemman UV-B-säteilyn (280–320 nm) määrä on merkittävä. Noin puolet punoitusta aiheuttavasta annoksesta tulee kummastakin. Siten ei ole itsestään selvää, kummasta aiheutuu suuremmat haitat.

Haitat

Tärkein UV-säteilyn aiheuttama vaara on melanooman kehittyminen. Väestötutkimukset ovat tähän asti antaneet ristiriitaisia tuloksia, koska UV-altistuksen erottaminen auringon aiheuttamasta altistuksesta on ollut vaikeaa. Äskettäinen prospektiivinen eli eteenpäin suuntautuva kohorttitutkimus1 tuotti niinkin suuren riskisuhteen melanoomalle kuin 1,4–2,6 eli riski lisääntyi 40–160 % ikäryhmästä riippuen. Tämä on huomattavasti enemmän kuin radonin aiheuttama lisäys keuhkosyöpäriskiin, ja radon on kuitenkin tärkein syöpää aiheuttava radioaktiivisen säteilyn muoto. Isossa-Britanniassa on arvioitu, että solariumien käyttö voisi lisätä melanoomakuolleisuutta 6 %. Valitettavasti suhtautuminen UV-säteilyyn näyttää siis olevan huomattavasti sallivampaa kuin suhtautuminen radioaktiiviseen säteilyyn.

Eläinkokeissa sekä UV-B että UV-A ovat syöpää aiheuttavia, UV-B tosin hieman tehokkaammin. Niiden tarkkaa keskinäistä painoarvoa yhtäaikaisessa solariumaltistuksessa ei tunneta, koska tarpeeksi hyvää eläinkoemallia ei ole olemassa. Millään muullakaan tavalla asiaa ei saatane selville, koska ihmisiä ei tutkimustarkoituksessa voi altistaa kontrolloiduissa olosuhteissa säteilylle.

Nuorilla aikaa syövän kehittymiseen

Erityinen riskin lisäys aiheutuu siitä, että solariumin käyttö painottuu nuoriin ikäryhmiin, 20 % käyttäjistä on 20–24-vuotiaita, ja vielä tätäkin nuorempia on suhteellisen paljon. Koska melanooma kuten muukin syöpä kehittyy hitaan ja moniportaisen kehityksen seurauksena, varhainen käyttö antaa kehittymiselle runsaasti aikaa. Lisäksi hyöty jää kosmeettiseksi, koska solarium lisää D-vitamiinin tuotantoa huonommin kuin auringonvalo.

Suomessa solariumien käyttöä säännellään tarkasti. Lainsäädännöllä on rajattu laitteille sallittu annosnopeus. Lisäksi edellytetään, että käyttäjille neuvotaan tarkkaan, missä tahdissa UV-annosta lisätään kuurin aikana. Saatu rusketus ei suojaa ihoa yhtä hyvin kuin auringon rusketus, koska siihen ei liity ihon paksuuntumista. Lasten ja nuorten paikka solarium ei ole, ja alle 18-vuotiailta solariumien käyttö onkin kielletty. Itse vanhempana riskiammattilaisena olisin hyvin kiinnostunut tutustumaan Tšernobylin onnettomuusreaktoriin lähietäisyydeltä, mutta solariumiin en suostuisi menemään.

1 Kohorttitutkimus tarkoittaa sitä, että tiettyä ihmisjoukkoa, kohorttia, seurataan vuodesta toiseen. Kohortti voi olla retrospektiivinen eli historiallinen, tai prospektiivinen, eteenpäin suuntautuva, jolloin altistus voidaan luotettavammin selvittää.