Ihmisen psyyke on paljon mahtavampi voima kuin useimmat uskovatkaan. Jos jotain epäilee ja pelkää, sitä myös tuntee. Tämä on ainakin tähän saakka saadun tiedon pohjalla tilanne "kännykkäsäteilyn" vaikutuksista.

Matkapuhelimet

Suurin osa suomalaisista käyttää säännöllisesti matkapuhelinta. Käytön lisääntyminen on lisännyt huolta matkapuhelimien ja niiden tukiasemien säteilemien radioaaltojen turvallisuudesta. Matkapuhelin onkin tärkein väestöä radiotaajuisille kentille altistava laite. Matkapuhelimien teho on pieni, ja altistumista mitataan SAR-arvolla (specific absorption rate, ominaisabsorptionopeus). Suurin sallittu SAR-arvo on 2 W/kg, ja mitatut arvot ovat yleensä noin kymmenesosa tästä. Laite on kuitenkin yleensä melkein kiinni päässä ja siksi pään pintaosat noin 2 cm:n syvyydelle altistuvat merkittävästi.

Matkapuhelimen aiheuttamaa altistumista säädellään asetuksella, ja Säteilyturvakeskuksen suorittamien testausten mukaan markkinoilla olevien matkapuhelimien arvot noudattavat hyvin säädöksiä. Uusimmat testaustiedot löytyvät Säteilyturvakeskuksen www-sivuilta (www.stuk.fi). STUK suosittelee, että lapset suosisivat tekstiviestejä puheluiden sijasta, ja että vanhempien olisi hyvä rajoittaa lasten puheluita. Lisäksi hands-free-laitteita suositaan, koska ne vähentävät olennaisesti pään alueen altistusta. Kaikki suositukset ovat puhtaasti varotoimenpiteitä ja niiden hyöty voi olla aivan muussa kuin terveyskysymyksissä.

Pää lämpiää

Kudoksissa radiotaajuiset kentät aiheuttavat lämpenemistä. Kyse on periaatteessa samasta ilmiöstä kuin mikroaaltouunissa. Sähkömagneettisilla ja termodynaamisilla malleilla on arvioitu, että lämpötila nousee aivojen pinnalla hieman. Suurimmillaan matkapuhelimen aiheuttama lämpötilannousu on aivoissa 0,2–0,3 °C ja hieman enemmän ihon pintaosissa (matkapuhelimen käyttäjien usein kokemat lämpöaistimukset aiheutuvat kuitenkin pääasiassa matkapuhelimen kotelon lämpenemisestä ja ihoa jäähdyttävän ilmavirtauksen heikkenemisestä). Fysiologisesti lämpötilan nousulla ei ole paljoa merkitystä, koska normaali kehon sisäosien ja aivojen vuorokautinen lämpötilan vaihtelu on ± 0,5 astetta. Terveen ja hyväkuntoisen nuoren henkilön lämpötila voi kuumassa ympäristössä suoritetun liikunnan aikana (saunasta puhumattakaan) olla tilapäisesti jopa 2–3 astetta normaalia suurempi ilman että siitä aiheutuu haittaa.

Ei ole kuitenkaan täysin varmaa, onko radiotaajuisen säteilyn aiheuttama lämpeneminen aivan samanlaista kuin tavallinen kudoksen lämpeneminen. Joissakin solututkimuksissa on havaittu suurempia muutoksia ns. heat shock- proteiinien synteesissä ja aktiivisuudessa kuin pelkästään lämpötilannoususta (0,3 °C) pitäisi aiheutua. Terveyshaitoista ei tällaisten in vitro havaintojen perusteella voi kuitenkaan tehdä mitään johtopäätöksiä. Ne on vahvistettava riippumattomissa tutkimuksissa. Tämänhetkinen laajaan väestötutkimuksiin ja biologiseen tutkimusaineistoon perustuva tieto tukee sitä käsitystä, että radiotaajuinen säteily on haitallista vasta, kun paikallinen kenttä ylittää moninkertaisesti työntekijöitä koskevan suositusarvon. Tämä taas on viisinkertainen puhelimen käyttäjien raja-arvoon verrattuna.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa hyvänlaatuista kuulo-tasapainohermon kasvainta oli enemmän yli 10 vuotta kännykkää käyttäneillä kuin muilla. Tutkimustulos perustui kyselyyn sairauden toteamisen jälkeen. Silloin on tyypillisesti suuri mahdollisuus, että potilaat muistavat altistuksen eri tavalla kuin kontrollihenkilöt. Tanskalainen tutkimus ei löytänyt vastaavaa yhteyttä. Toistaiseksi on siis mahdotonta sanoa, lisääkö kännykkä syöpäriskiä. Aivokasvaimien suhteen tutkimustulokset eivät tue ajatusta lisääntyneestä riskistä.

Tukiasemat

Tukiasemien aiheuttama väestön altistuminen on ainakin sata kertaa ja tyypillisesti kymmenentuhatta kertaa pienempi kuin nykyiset altistumisrajat. Siitä huolimatta eräät ihmiset tuntevat saavansa erilaisia pahan olon tuntemuksia niin matkapuhelimista kuin lähellä olevista tukiasemista. Testattaessa näitä henkilöitä ei kuitenkaan ole saatu minkäänlaisia merkkejä siitä, että kyseessä olisi suora kudosvaikutus. Ei myöskään ole esitetty yhtään uskottavaa biofysikaalista mekanismia, jolla tukiasemien heikko kenttä voisi vaikuttaa soluihin.

Tätä kirjoitettaessa puhutaan erityisesti käyttöön tulevan 5G -tekniikan riskeistä. 5G ei kuitenkaan poikkea tähän asti käytetyistä 3G ja 4G -tekniikoista merkittävästi, tekniikalle varatut aallonpituudet ovat jonkin verran erilaisia, mutta kyse on samantyyppisestä asiasta kuin sinisen ja punaisen valon erot. On selvä epäsuhta siinä, että ihmiset pelkäävät kännyköiden tai tukiasemien aiheuttavan kasvaimia tai muuta terveyshaittaa, mutta selkeästi syöpävaarallisten säteilyjen, kuten auringon ultraviolettisäteilyn tai huoneilman radonin, riskejä ei oteta vakavasti.