Syyt ja oireet

Lapsi voi saada pää- ja aivovamman, jos hän kaatuu, putoaa tai muuten lyö päänsä kovaa alustaa vasten. Päävammat ovat lapsuudessa melko yleisiä ja aiheuttavat harvoin vakavia seuraamuksia. Vuosittain viisi lasta tuhannesta lyö päänsä niin, että tajunta katoaa ainakin hetkeksi. Joustavat kallon luut antavat erityisesti pienillä lapsilla sen verran periksi, että merkittävää murtumaa ei useimmiten synny.

Useimmiten aivovamma on hyvin lievä, jolloin sitä kutsutaan aivotärähdykseksi. Tällöin lapsella ei ole varsinaista tajunnanmenetystä, muistamattomuus vamman jälkeen on lyhyt (alle 10 minuuttia) ja pahoinvointi ja oksentelu ovat kohtuullisia. Lapsella ei myöskään esiinny neurologisia puutosoireita kuten puhe-, liikkumis- tai tuntohäiriöitä tapaturman jälkeen.

Itsehoito

Lievä aivotärähdys ei vaadi hoitoa, vaan lapsi saa elellä ja leikkiä normaalisti. Päänsärkyyn voidaan käyttää kipulääkkeitä, mieluiten parasetamolia. Lapsen tilaa tulee kuitenkin seurata kotona. Jos tapaturma sattuu illalla, lapsi on syytä herättää yön aikana pari kertaa voinnin tarkistamiseksi. Viimemainitun ohjeen suhteen käsitykset kuitenkin vaihtelevat: osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että pitkä ja hyvä yöuni on tärkeää eikä useita herätyksiä tarvita.

Terveyskirjastossa on oma artikkelinsa Lapsen aivotärähdys ja lievä pään vamma - seurantaohje huoltajalle, josta löytyy tarkempia seurantaohjeita.

Milloin hoitoon

Jos lapsi on vamman yhteydessä ollut tajuton tai tapaturman jälkeiset oireet ovat voimakkaita, on syytä ottaa yhteys hoitoyksikköön. Näin on tehtävä myös, jos lapselle ilmaantuu tapaturman jälkeen sekavuutta tai tajunnan hämärtymistä.

Oireiden selvittelyn ja lääkärin tutkimuksen lisäksi pään tietokonekuvaus on usein tarpeen. Lapsen vointia seurataan, mikä voi edellyttää lapsen ottamista sairaalan vuodeosastolle. Alle 2-vuotiaat lapset otetaan vanhempia lapsia herkemmin sairaalaan tilanteen varmistamiseksi. Tutkimuksilla ja seurannalla poissuljetaan hidas aivoverenvuoto, joka on lasten päävammoissa harvinainen. Aivotärähdys on kuitenkin valtaosalla niin lievä, että sairaalaseurantaa ei tarvita.

Merkittävän aivotärähdyksen jälkeen sekä fyysistä että henkistä lepoa pidetään kuitenkin tärkeänä. Jos tapaturma on sattunut urheilussa, jo pelkkä aivotärähdyksen epäily edellyttää urheilusuorituksen keskeyttämistä, eikä urheilemista saa jatkaa saman vuorokauden aikana. Aivotärähdyksestä toipuminen kestää yleensä runsaan viikon, ja urheiluun tule palata vähitellen sen jälkeen rasitusta lisäämällä. Valtaosalle ei aivotärähdyksestä jää haitallisia seuraamuksia.

Ehkäisy

Pienten lasten suojeleminen putoamiselta on tärkeää. Kypärän käyttö pyöräilyn, laskettelun, lautailun ja jääkiekon yhteydessä on isoilla lapsilla ja nuorilla niin ikään keskeinen ehkäisykeino. Erityisesti jääkiekossa ja amerikkalaisessa jalkapallossa on havaittu, että päähän kohdistuvat taklaukset saattavat joissain tapauksissa aiheuttaa pysyviäkin häiriöitä, ja niiden ehkäiseminen ja pään suojaaminen on siten tärkeää.

Kirjallisuutta

  1. Lindsberg P. Aivot taklauksen kohteena. Duodecim 2014;130(2):121-32
  2. Luoto T, Hokkanen L, Vartiainen M, Hänninen T, Tuominen M, Parkkari J ja Öhman J. Aivotärähdys urheilussa. Suomen Lääkärilehti 2014;69(14):1055-61.
  3. Venhola M. Lasten kallovammat ja lievät aivovammat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 29.5.2019.