Munasarjasyöpä on toiseksi yleisin gynekologinen ja kymmenenneksi yleisin naisten syöpä. Uusia tapauksia on vuosittain runsaat 400, joten voidaan arvioida, että naisen elinikäinen vaara sairastua munasarjasyöpään on 1–2 %. Vaara lisääntyy iän karttuessa; eniten tautia todetaan 60–69-vuotiailla naisilla.

Noin 10 % munasarjasyövistä on periytyviä. Joissakin suvuissa saattaa esiintyä munasarja- tai rintasyövälle tai molemmille altistava perimän muutos (BRCA1/2).

Munasarjasyövän ennuste on huonompi kuin muilla gynekologisilla syövillä, koska tauti on alkuvaiheessaan oireeton, minkä vuoksi sen toteaminen yleensä viivästyy. Munasarjasyöpä aiheuttaa Suomessa noin puolet gynekologisista syöpäkuolemista, vaikka sen osuus kaikista gynekologisista syövistä on alle 30 %. Hoidon keskittämisen ja kehittymisen myötä hoitotulokset ovat kuitenkin parantuneet.

Oireet

Paikalliset syöpäkasvaimet ovat usein oireettomia. Oireita tulee yleensä vasta, kun tauti on levinnyt vatsaontelossa. Tällöin oireena voi olla epämääräisiä vatsakipuja, joskus vuotohäiriöitäkin sekä turvotusta ja väsymystä. Kasvain voi aiheuttaa virtsaamis- ja ulostamisvaivoja, jos se kasvaessaan painaa virtsarakkoa tai suolistoa. Kipu on yleensä munasarjasyövän myöhäisoire.

Joskus varhaisvaiheen munasarjasyöpä löytyy sattumalöydöksenä rutiininomaisen gynekologisen tutkimuksen tai gynekologisen kaikututkimuksen yhteydessä.

Taudin toteaminen

Gynekologisen tutkimuksen lisäksi tehdään huolellinen vatsan alueen painelu ja yleistutkimus. Kaikututkimus (ks. Gynekologinen kaikututkimus) on parantanut munasarjasyövän diagnosointia. Munasarjassa näkyvä ohutseinäinen, yksilokeroinen kysta (nesterakkula) on yleensä aina hyvänlaatuinen (ks. Munasarjakasvaimet). Pahanlaatuisuuteen viittaavat kasvaimen monilokeroisuus, kystan sisäseinämässä näkyvät ns. papillaariset rakenteet ja doppler-kaikututkimuksella mitattu kasvaimen verenkierron vilkastuminen.

Kasvainmerkkiaineet tutkitaan verestä munasarjasyöpää epäiltäessä. Määritys ei kuitenkaan riitä diagnoosin tekoon, mutta tulosta voidaan käyttää kasvaimen luonteen arvioinnissa ja hoidon tehon seurannassa (jos taso on alkuvaiheessa ollut koholla). Yleisimmin käytetty kasvainmerkkiaine on seerumin CA 125. Se on epätarkka, koska arvoa suurentavat muutkin sairaudet, kuten endometrioosi tai myös vatsaontelon tulehdus tai raskaus. Uusia merkkiaineita on HE4, jolla voidaan erottaa syöpä munasarjan endometrioomasta. Verikokeista ei ole hyötyä seulontatarkoituksessa. Papakokeesta ei ole apua munasarjasyövän diagnostiikassa.

Levinneisyyttä selvitetään vatsan ultraäänikuvauksella, tietokonekerroskuvauksella ja magneettitutkimuksella.

Hoito

Munasarjasyövän hoidon perusta on leikkaus, jolloin selvitetään tarkkaan kasvaimen levinneisyys. Leikkauksessa poistetaan kohtu, munanjohtimet, munasarjat, vatsapaita, umpilisäke sekä lantion ja aortan viereiset imusolmukkeet. Munasarjoihin rajoittuneessa taudissa leikkaus saattaa riittää, muissa tilanteissa tarvitaan solunsalpaajahoitoja. Sädehoitoa käytetään harvoin.

Munasarjoihin rajoittunutta syöpää sairastavista 80 % on elossa viisi vuotta hoidon jälkeen. Rutiininomaisen seurannan ei ole osoitettu pidentävän munasarjasyövän sairastaneiden oireettomien potilaiden elinikää. Koska merkittävä osa syövistä todetaan levinneessä vaiheessa, on viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta elossa noin 50 %.

Ehkäisy

Yhdistelmäehkäisypillerien käyttö pienentää riskiä sairastua munasarjasyöpään. Riski on sitä pienempi, mitä kauemmin ehkäisypillereitä käytetään. Myös raskaus ja imetys suojaavat: kolme tai useampia lapsia synnyttäneillä riski on puolet pienempi kuin niillä, joilla ei ole lapsia. Sterilisaatio, munanjohtimien poisto ja kohdunpoisto vähentävät riskiä noin kolmanneksella. Toisaalta lapsettomuus ja endometrioosi ovat munasarjasyövän riskitekijöitä.

Periytyvä alttius munasarjasyövälle on harvinaista. Jos naisen kahdella tai useammalla lähisukulaisella on todettu munasarjasyöpä, pidetään perinnöllisyysneuvontaa aiheellisena. Jos on tiedossa huomattava perinnöllinen alttius, voidaan harkita munasarjojen ja munanjohtimien poistoa ennaltaehkäisevästi. BRCA1/2-geenivirheen kantajille suositellaan ehkäisevää munanjohtimien ja munasarjojen poistoa naisen täytettyä 40 vuotta.

Käytettyjä lähteitä

Loukovaara M, Riska A, Bützow. Munasarja- ja munanjohdinkasvaimet. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 301-3123.

Lisää tietoa munasarjasyövästä

Gynekologiset syövät -potilasverkosto