Oireet ja syyt

Käden kalvokutistumalla (Dupuytrenin kontraktuura) tarkoitetaan vaivaa, jossa kämmenessä oleva jännekalvo paksuntuu ja lyhenee ja tämä vuorostaan vetää sormia koukistukseen (kuva ). Kutistuma alkaa kämmenkalvon vähittäisellä paksuuntumisena, joka on tunnettavissa kämmenessä yleensä nimettömän ja pikkusormen puolella. Useita vuosia kehityttyään kutistuma estää erityisesti näitä kämmensyrjän puolella olevia sormia suoristumasta, ja kämmenpohjassa on tunnettavissa paksu ja kireä juoste. Noin neljälle kymmenestä potilaasta kutistuma kehittyy molempiin käsiin. Joskus samanlainen muutos kehittyy myös jalkapohjaan.

Kuva

Dupuytrenin kontraktuura. Dupuytrenin kontraktuura (kämmenen kalvokutistuma, fibromatosis aponeurosis palmaris ) voi merkittävästi haitata päivittäisiä toimia, jolloin sen leikkaushoito on aiheellinen. Tämän potilaan oikeaan käteen oli muutama vuosi sitten tehty leikkaus, jonka tulos oli hyvä. Lisätietoa artikkelissa Kämmenen kalvokutistuma (Dupuytrenin kontraktuura).

Dupuytrenin kontraktuuran syntyyn vaikuttavat ilmeisesti perinnölliset tekijät. Joissakin maissa ongelmasta käytetään nimeä ”viikinkitauti” ajatuksena, että perimä tulee viikingeiltä, koska kalvokutistumaa esiintyy runsaasti Pohjoismaissa. Esiintyvyys on tosin vielä yleisempää Britanniassa ja Irlannissa, minkä vuoksi jotkut pitävät vaivaa kelttien perintönä.

Vaiva on noin seitsemän kertaa tavallisempi miehillä kuin naisilla. Sen oireiden kehitys alkaa vähitellen 40 ikävuoden jälkeen ja lisääntyy iän myötä. Ilmeisesti myös ympäristötekijöillä on osuutta, sillä muita yleisemmin kalvokutistumaa tavataan diabeetikoilla ja tupakoitsijoilla. Runsas alkoholinkäyttö lisää kalvokutistuman riskin kaksinkertaiseksi.

Itsehoito

Varsinaisesti kutistuman kehittymistä ei voi estää, mutta alkuvaiheessa sormien toimintakyvyn ylläpitämiseksi on hyötyä sormien aktiivisista ja passiivisista ojennusharjoituksista.

Milloin hoitoon

Dupuytrenin kontraktuuran yleisin hoito on leikkaus, jolla kutistuma poistetaan ja näin vapautetaan sormet ojentumaan. Leikkaushoitoon ryhdytään, jos vaivasta on huomattavaa toiminnallista haittaa tai on uhkana nivelten jäykistyminen. Leikkauksen jälkihoitona käytetään lastahoitoa ja kutistavan arpimuodostuksen estämiseksi ihon rasvausta. Kalvokutistumaa voidaan hoitaa myös sidekudospaksuuntumaa ohentavalla entsyymivalmiste-injektiolla, mutta tämäkin hoito edellyttää käsikirurgin osaamista.

Kirjallisuutta

  1. Havulinna J. Dupuytrenin kontraktuura. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.11.2018.
  2. Ryhänen J, Forsman M. Dupuytrenin kontraktuura. Duodecim 2012;128:421–9
  3. Kovacs E. Dupuytren contracture. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitys 16.11.2021.