Monilla terveillä henkilöillä, etenkin naisilla, verenpaine voi olla tavallista matalampi ilman, että siitä on mitään haittaa. Matalasta paineesta saattaa päinvastoin olla hyötyä, sillä tällöin valtimotaudin vaara on tavallista pienempi. Terveen nuoren oireettoman henkilön, jolla verenpaineen yläpaine on 100 millimetriä elohopeaa (mmHg) tai jopa alhaisempi, ei siis tarvitse olla matalasta verenpaineesta huolissaan. Sen sijaan iäkkäämpien kohdalla verenpaineen yläarvo tulisi olla vähintään 110 ja ala-arvo vähintään 70 mmHg.

Verenpaine voi seisomaan noustessa laskea siinä määrin, että ilmaantuu huimausta. Jos pystyasennossa huimailee tai seisomaan noustessa ilmaantuu huimaava olo, voi kotiverenpainemittarilla selvittää asiaa. Mitataan ensin verenpaine normaalisti istuen. Sitten noustaan seisomaan, odotetaan puolisen minuuttia ja mitataan verenpaine seistessä. Jos pystyyn noustessa esiintyy huimausta ja verenpaine seistessä laskee 20 pykälää (elohopeamillimetriä) tai enemmän, huimaus todennäköisesti johtuu liian alhaisesta verenpaineesta.

Haitallisen matalan verenpaineen syitä

Ikääntyneillä matalan verenpaineen syynä on usein jokin verisuonten tai sydämen sairaus. Melko yleistä on, että verenpaine laskee seisomaan noustessa niin paljon, että tuntuu lyhytaikaisesti huimausta (ortostaattinen hypotensio eli pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku). Ilmiö johtuu siitä, että jäykistyneet valtimot eivät ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen. Myös jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen putoamiseen seistessä. Ilmiö ei lievänä yleensä ole vaarallinen, ja sitä voidaan ehkäistä nousemalla ylös asteittain ja rauhallisesti makuulta tai istumasta.

Joihinkin harvinaisiin aineenvaihdunnan häiriöihin (ks. Lisämunuaisen vajaatoiminta (Addisonin tauti)) liittyy matalaa verenpainetta. Tällöin esiintyy muitakin oireita, esimerkiksi huomattavaa väsymystä ja heikotusta, joiden vuoksi hakeudutaan lääkäriin. Iäkkäillä henkilöillä matalaa verenpainetta voi esiintyä sydämen vajaatoiminnan ja muiden sydäntautien yhteydessä.

Verenkierron säätelyyn liittyvä hetkellinen verenpaineen lasku johtaa pyörtymiseen.

Milloin hoitoon

Jos seisomaan noustessa jatkuvasti huimaa häiritsevässä määrin, on syytä hakeutua lääkäriin.

Hoito

Matalaan verenpaineeseen on Effortil-niminen reseptilääke. Se ei ole kovin tehokas, mutta voi auttaa pärjäämään päivän askareissa. Jos käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä ja pystyasennossa huimaa, voi lääkäri etsiä tässä mielessä turvallisemman lääkkeen. Hankalissa tapauksissa voidaan kokeilla suolahormonin kaltaisesti vaikuttavaa lääkettä verenpaineen nostamiseksi.

Kirjallisuutta

  1. Strandberg T. Vanhuksen verenpaine. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.2.2021.
  2. Sane T. Ortostaattinen hypotensio. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L (toim.). Endokrinologia. Kustannus Oy Duodecim 2009.
  3. Waters WW, Platts SH, Mitchell BM ym. Plasma volume restoration with salt tablets and water after bed rest prevents orthostatic hypotension and changes in supine hemodynamic and endocrine variables. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;288(2):H839-47. PMID: 15486040