Yleistä

Rintakehä on rintarangan, kylkiluiden ja lihasten muodostama kori, jonka sisällä ovat elintärkeät elimet: sydän ja keuhkot. Rintakehän sisältämän rintaontelon erottaa vatsaontelosta pallealihas (kuva ). Alueelle sattuvien vammojen vakavuus riippuu iskun voimakkuudesta, mekanismista ja henkilön kudosten kestävyydestä.

Tavanomaisia kaatumisia tai törmäyksiä rintakehän luuhäkki kestää melko hyvin. Iäkkäillä ja vaikeasti sairailla henkilöillä luuaines on kuitenkin usein hauraampaa ja murtumia voi syntyä jo melko pienessäkin energiassa.

Tavallisimpia vammoja ovat kaatumisten tai rintakehään kohdistuvien iskujen seurauksena syntyvät rintakehän seinämän vammat. Näiden yhteydessä voi melko helposti murtua 1–2 kylkiluuta.

Vammoista vakavimpia ovat erityisesti auto-onnettomuuksien tai muiden suurienergisten vammojen yhteydessä syntyvät laajat rintakehävammat, joissa kasaan painuva rintakehä vaurioittaa sisällä olevia elimiä. Puukotusta tai muuta rintakehän lävistävää vammaa tulee aina pitää hengenvaarallisena. Molemmissa tapauksissa tulee hälyttää paikalle ensihoito välittömästi.

Kuva

Vatsa- ja rintaontelon elimet. Vatsa- ja rintaonteloita erottaa pallealihas. Vatsaan ylöspäin osuva pisto voi lävistää pallean ja vaurioittaa vastaontelon elinten lisäksi keuhkoja tai sydäntä.

Rintakehän ruhje

Rintakehän ruhje kehittää voimakkaimmat oireet vasta iskua seuraavana päivänä pikkuhiljaa. Kyse on yleensä kylkivälilihasten revähdyksestä tai paikallisesta ruhjevammasta. Kipualue on pehmeistäkin kudoksista painellen aristava ja paikkaan saattaa kehittyä myös mustelma ja lievä turvotus. Tämän vamman hoitona on omatoiminen kipulääkkeen käyttö ja seuranta. On kuitenkin huomattava, että iäkkäillä murtuma on usein todennäköisempi kuin ruhje.

Kylkiluumurtumat

Kylkiluu saattaa murtua melko vähäiseltäkin tuntuvan vamman yhteydessä, jos iskun suunta ja terävyys on sopiva. Kylkiluu voi murtua herkästi erityisesti silloin, jos henkilön luuaines on hauras, kuten osteoporoosissa tai iäkkäillä. Esimerkiksi voimakas horjahdus pöydän reunaa vasten tai jopa raju yskiminen voivat riittää aiheuttamaan kylkiluun murtuman. Murtumakohtaan tulee välittömästi voimakas paikallinen, melko pistemäinen ja pistävä kipu, ja siinä saattaa painellessa tuntua pykälä tai jopa rahinaa katkenneiden luiden päiden hangatessa toisiaan. Kipu tuntuu erityisesti hengittäessä ja yskiessä.

Yhden kylkiluun murtuma voidaan yleensä hoitaa turvallisesti kotona edellyttäen, että vamman yhteydessä ei kehity hengenahdistusta merkkinä mahdollisesta ilmarinnasta. Suurin ongelma on kipu, joka on voimakkaimmillaan ensimmäisten vuorokausien aikana ja jatkuu yleensä 2–3 viikkoa. Kivun hoitona ovat kipulääkkeet, eikä murtuma edellytä yleensä muuta hoitoa. Tavanomaiset käsikauppalääkkeet eivät kuitenkaan aina riitä, ja tällöin tarvitaan terveydenhuollon ammattilaista lääkityksen arviointiin.

Kahden tai useamman kylkiluun murtuma voi vaikeuttaa rintakehän laajenemista sisäänhengityksessä ja näin haitata hengitystä. Tila edellyttää siksi päivystyksellistä arviota ja mahdollista sairaalahoitoa. Useamman kylkiluun murtumissa kovaa kipua voidaan 1–2 vuorokaudeksi lievittää myös kylkiluuhermon puudutuksella.

Mikäli kylkiluumurtuman jälkeen kehittyy hengenahdistusta, on hakeuduttava hoitoon välittömästi.

Ilmarinta

Ilmarinta tarkoittaa tilannetta, jossa normaalisti alipaineiseen keuhkopussiin syntyy yhteys normaalipaineiseen ilmakehään, jolloin ilmarinnan puoleinen keuhko ei sisäänhengittäessä laajene eikä siten osallistu hengitykseen. Tämän vuoksi potilas tuntee hengenahdistusta.

Tila voi syntyä rintakehän voimakkaan törmäyksen seurauksena siten, että ilmaa pääsee vaurioituneesta keuhkosta keuhkopussiin, jolloin vaurion puoleinen keuhko ei sisään hengitettäessä laajene. Lävistävän vamman seurauksena ilmarinta voi syntyä suoraan ihon kautta, jolloin syntyy yhteys keuhkopussin ja ulkoilman välille. Pelkkään yksittäiseen kylkiluumurtumaan liittyy ilmarinta vain ani harvoin. Ilmarinta vaatii aina kiireellistä sairaalahoitoa.

Keuhkojen, sydämen ja suurten verisuonten vammat

Rintakehän sisäosien vammat, olivatpa ne syntyneet pisto- tai ampumahaavana tai voimakkaan tylpän iskun seurauksena, ovat aina mahdollisesti henkeä uhkaavia, ja tällaisen vamman saanut tulee toimittaa hoitoon välittömästi. Vammautuneella ei välttämättä ole suuria ulospäin näkyviä vaurioita tai verenvuotoa, mutta silti tärkeissä elimissä voi olla isokin vaurio tai suuria määriä verta voi vuotaa rintakehän sisään heikentäen nopeasti potilaan vointia.

Kirjallisuutta

  1. Hirvensalo E. Kylkiluiden ja lantion vammat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 4.4.2022.
  2. Söderlund ja Reitala J. Kylkiluiden sarjamurtumat. Duodecim 2021;137(11):1187-93 .
  3. Ilmarinta. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 12.5.2020.