Vaivaisenluun syyt

Vaivaisenluu on seurausta jalan rakenteen ja toiminnan häiriöstä, jossa ukkovarpaan tyviniveleleen kohdistuu poikkeava kuormitus. Samalla ukkovarpaan tyvinivelessä tapahtuu muutoksia, ja nivel sekä siihen liittyvä limapussi kipeytyvät ja turpoavat (ks. kuva ). Muuttunut rakenne johtaa myös hiertymien ja känsien muodostukseen. Kipu voi lisäksi muuttaa jalan toimintaa ja aiheuttaa kipua nilkassa ja sääressä.

Vaiva saattaa liittyä myös kenkämuotiin. On arvioitu, että sitä esiintyy jopa kolmanneksella sellaisista aikuisista, jotka käyttävät länsimaisia jalkineita, erityisesti korkeakorkoisia ja kapeakärkisiä. Sen sijaan esimerkiksi Japanissa ennen tällaisten kenkien yleistymistä vaiva oli harvinainen. Naisilla vaivaisenluu on lähes 10 kertaa yleisempi kuin miehillä. Ilmeisesti myös perintötekijöillä on merkitystä vaivaisenluun syntyyn. Lisää vaivaisenluun aiheuttajista ja kehityksestä: ks. Vaivaisenluun ehkäisy ja hoito.

Kuva

Vaivaisenluu. Vaivaisenluu on muutos ukkovarpaan tyvinivelessä, joka turpoaa ja kääntää ukkovarpaan muihin varpaisiin päin.

Vaivaisenluun itsehoito

Itsehoito perustuu sopiviin jalkineisiin sekä lihasharjoitteluun. Jalkineiden tulee olla varvastilaltaan laajat ja pyöristetyt sekä jakaa paino tasaisesti koko jalkaterälle. Solki- tai nauhakiinnitys ja alle 3 cm:n korko ovat suositeltavia. Erityiset ns. päkiäkeinukengät voivat lievittää kipuoiretta. Samoin apua kivun hoidossa saattaa olla ortooseista, vaikka ne eivät näytä ehkäisevän vaivan etenemistä. Lihasharjoittelussa tavoitteena on venyttää kireää pitkää pohjelihasta (ks. kuva ).

Kuva

Pohjelihaksen venytysharjoitus. Yksi tapa venyttää kireää pitkää pohjelihasta:Jalkaholviin ei tällöin kohdistu haitallista sisäänkierto- eli pronaatiorasitusta, kuten käy jalkaterän suoraan vääntöön perustuvissa venytysharjoitteissa ja esimerkiksi yölastahoidossa. Virheellinen venytystekniikka lisää potilaan jalkaterän nivelten ja pehmytkudosten rasitusta, eikä nilkan passiivinen koukistusliikeala parane odotetusti.

Milloin hoitoon

Lievienkin vaivaisenluun muotojen hoidossa voi olla hyödyllistä hakeutua jalkahoitajalle saamaan ohjeita jalkineiden valinnasta, kiilojen käytöstä sekä mahdollisten känsien hoidosta. Lieväasteiset vaivaisenluut eivät hyödy leikkaushoidosta, johon on tarpeellista hakeutua vain, jos virheasentoa ei saada kuvatuilla tukitoimilla korjatuksi ja kivut haittaavat päivittäisiä toimia.

Leikkausmenetelmiä on useita ja sopiva leikkaus valitaan tavoitteena jalkaterän toimintahäiriön korjaaminen. Suomessa yleisesti käytettävässä leikkauksessa ensimmäistä jalkapöydän luun päätä muotoillaan ja siten nivelen virheasento oikaistaan. Leikkauksesta toipuminen kestää 3–6 viikkoa. Virheasento uusii leikkauksen jälkeen noin 10–20 %:lla leikatuista.

Vaivaisenluun ehkäisy

Vaivaisenluun ennaltaehkäisemiseksi ja lievien muotojen hoitamiseksi on suositeltavaa valita kengät, joissa korko on matala ja jotka ovat riittävän tilavat myös kärjestä. Vaivasenluuta voi ehkäista myös spiraalidynaamisella harjoittelulla.

Kirjallisuutta

  1. Frey C, Thompson F, Smith J ym. American Orthopaedic Foot and Ankle Society women's shoe survey. Foot Ankle 1993;14(2):78-81. PMID: 8454237
  2. Klemola T. Vaivaisenluu - monta tapaa hoitaa. Duodecim 2011;127:1709–18
  3. Vaivaisenluu. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.7.2018.
  4. Hallux valgus and bunion. DynaMed Plus (Internet, vaatii käyttäjätunnuksen). Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115604, (päivitetty 7.5.2020, luettu 8.2.2022).