Syyt

Miehillä virtsanpidätyksen häiriöt ovat nuorella aikuisiällä ja keski-iässä harvinaisia ja liittyvät tuolloin poikkeuksellisiin rakenteen tai hermotuksen häiriöihin. Vanhemmiten virtsan pidätyksen häiriöt lisääntyvät ja niitä voivat aiheuttaa useat tekijät. Osa häiriöistä on seurausta vanhenemiseen liittyvistä muutoksista. Iän myötä munuaisten toiminnan heiketessä virtsaa erittyy enemmän, mutta virtsarakko saattaa kudosten muuttuessa kutistua. Kun samalla virtsaputken sulkijalihas heikkenee, virtsa pääsee helpommin karkaamaan rakosta, ja esimerkiksi pelkkä yskiminen voi aiheuttaa karkailua. Virtsanpidätyksen häiriöitä voi kehittyä myös eturauhaseen kohdistuneen leikkauksen jälkeen. Yli 70-vuotiaista miehistä noin joka neljännellä esiintyy haittaavaa virtsanpidätyksen häiriötä.

Miehillä yleisin ongelma on ns. pakkoinkontinenssi, jolloin virtsaa karkaa äkillisen virtsaamispakon yhteydessä. Tämän taustalla on useimmiten eturauhasen liikakasvu. Se vaikeuttaa virtsan tuloa, ja rakon täytyttyä voi syntyä ylivuotovirtsankarkailua, kun virtsaa ei enää pystytä pidättelemään. Ongelmaa voi pahentaa yliaktiivisen rakon oireyhtymä, johon liittyy myös tihentynyt virtsaamistarve ja virtsapakko ilman virtsan karkailua.

Yleissairaudet heikentävät virtsarakon hallintaa, näistä merkittävimpiä ovat dementia ja muut keskushermoston sairaudet, masennus, diabetes sekä tulehdussairaudet. Myös häiriöt suolen toiminnassa voivat aiheuttaa virtsan karkailua. Keuhkojen sairaudet, kuten keuhkoahtaumatauti, voivat aiheuttaa yskää ja siten pahentaa karkailuoiretta.

Monet lääkkeet vaikuttavat rakon toimintaa säätelevään sympaattiseen hermostoon ja heikentävät rakon hallintaa. Nesteenpoistolääkkeet lisäävät virtsaneritystä ja voivat erityisesti illalla nautittuina aiheuttaa unenaikaista virtsan karkaamista.

Itsehoito

Jos virtsankarkailun syynä ei ole sairaus tai lääkitys, vanhojen ihmisten virtsakarkailuun voidaan vaikuttaa joskus melko yksinkertaisillakin konsteilla. Virtsalla tulee käydä useita kertoja päivässä. WC-asioinnin esteiden poistaminen esimerkiksi liikuntavaikeuksista kärsivältä voi vähentää tarpeeton pidättelyä, jolloin rakko ei täyty liiaksi.

Elintavoilla voi myös vaikuttaa virtsankarkailuun. Kahvin, teen ja alkoholin käyttöä tulee vähentää. Ylipainon pienentäminen vähentää rakkoon kohdistuvaa painetta. Voimakkaasti maustetut ruoat voivat lisätä virtsaamistarvetta, joten niiden välttäminen saattaa olla hyödyllistä.

Lantionpohjan lihasten voimistelu voi auttaa silloin, kun pidätysongelman syynä on rakon sulkijamekanismin heikentyminen. Vaikka virtsankarkailua ei saataisi kokonaan loppumaan, sen aiheuttamia ongelmia voidaan lievittää vaipoilla ja näin parantaa elämänlaatua.

Milloin hoitoon?

Virtsan karkailun syy on aihetta aina selvittää. Tulehdukset on syytä hoitaa ja eturauhasen liikakasvun aiheuttamia ongelmia voidaan auttaa lääkkeillä tai eturauhaseen kohdistuvilla toimenpiteillä. Lääkityksestä johtuvan virtsankarkailun hallitsemiseksi kannattaa yhdessä hoitavan lääkärin kanssa käydä läpi koko lääkitys ja tarkistaa käytetyt lääkkeet, niiden määrät ja annosteluajat. Joissakin tapauksissa, jos muuta syytä virtsan karkailuun ei löydy, pidätysongelmaa voidaan hoitaa rakon sulkijamekanismin toimintaa parantavilla lääkkeillä. Joskus ylivuotona ilmenevän virtsakarkailun hoidoksi tarvitaan toistuvaa rakon katetrointia.

Ehkäisy

Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpito ja harjoittelu ehkäisevät virtsanpidätysongelmia parantamalla rakon hallintaa. Myös WC-asioinnin esteiden poistaminen ja riittävä valaistus yöllisillä käymälämatkoilla helpottavat virtsan pidättelyä.

Kirjallisuutta

  1. Nuotio M. Iäkkäiden virtsainkontinenssi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 14.3.2021.
  2. Vasavada SP. Urinary Incontinence. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitys 12.7.2021.