Sekavuustilalla eli deliriumilla tarkoitetaan äkillistä sekavuustilaa ja aivojen vajaatoimintaa, jonka voivat aiheuttaa erilaiset elimelliset tekijät ja sairaudet. Sekavuustilassa henkilön tajunnan taso, tarkkaavaisuus ja huomiokyky ovat heikentyneet. Deliriumille on ominaista, että se kehittyy lyhyessä ajassa, muutamasta tunnista yhteen vuorokauteen.

Sekava henkilö ei kykene kohdistamaan huomiotaan yhteen asiaan, ja hänen ajattelunsa on järjestäytymätöntä ja puheensa harhailevaa. Hän saattaa tulkita ympäristön tapahtumat väärin, ja hänellä ilmenee sekä aistinhairahduksia (illuusiot), aistinharhoja (hallusinaatiot) että harhaluuloja (deluusiot). Uni-valverytmi sekä ajan ja paikan taju ovat usein häiriintyneet. Oireiden voimakkuus voi vaihdella suuresti samankin vuorokauden aikana, ja henkilö voi olla välillä lähes oireeton. Henkilöllä ilmenee erilaisia pelkoja ja hän on joko kiihtynyt (agitoitu delirium) tai lamaantunut. Potilaan autonomisen hermoston toiminta on kiihtynyt, jonka seurauksena hän hikoilee ja sydämen lyöntitiheys on kiihtynyt, verenpaine ja lämpötila ovat kohonneet ja silmän mustuaiset laajentuneet.

Delirium johtuu keskushermoston toiminnan häiriöstä. Häiriön taustalla voivat olla hyvin monet erilaiset sairaudet, nestetasapainon häiriöt, leikkausten jälkitilat, myrkytykset, lääkkeet sekä alkoholi ja muut päihteet tai niiden äkillinen lopettaminen. Deliriumille altistavia tekijöitä ovat mm. korkea ikä, yleiskunnon heikkous, aikaisemmat aivovauriot, lääkkeiden ja päihteiden käyttö sekä näön ja kuulon heikentyminen.

Deliriumia laukaisevia tekijöitä ovat stressi, kipu, univaje, liian vähäiset tai runsaat ulkoiset ärsykkeet ja vieras ympäristö.

Delirium on hoitamattomana hengenvaarallinen tila. Sille ominaisten oireiden ilmetessä on aina mentävä kiireellisesti ja viimeistään vuorokauden sisällä lääkärin vastaanotolle, terveyskeskukseen tai sairaalan poliklinikalle. Deliriumin tärkein hoito on tilaa aiheuttavan syyn selvittäminen ja hoito. Selvittelyvaiheessa deliriumia hoidetaan antipsykoottisten ja rauhoittavien lääkkeiden avulla.

Turvallinen ympäristö ja tutut läheiset tai hoitavat henkilöt vähentävät sekavuutta. Pöydällä oleva kello, kalenteri, silmälasit, kuulolaite ja tutut esineet auttavat henkilöä orientoitumaan. Musiikki ja kevyt hieronta voivat rauhoittaa.