Emätinkouristukselle on ominaista emättimen alaosaa ympäröivien lantionpohjan lihasten tahaton kouristus, kun emättimeen työnnetään sormi, penis, tamponi, gynekologisessa tutkimuksessa käytettävä tähystin tai mikä tahansa muu esine. Joillakin naisilla pelkkä ennakoiva ajatus sormen, peniksen tai esineen työntämisestä emättimeen aiheuttaa lantionpohjaan lihasten kouristuksen.

Emätintä ympäröivien lihasten supistumisen aste vaihtelee lievästä hyvin voimakkaaseen krampinomaiseen kouristukseen. Emätinkouristus voi olla yhdyntäkivun eli dyspareunian syynä. Emätinkouristus voi estää yhdynnät kokonaan, estää parisuhteen syntymisen tai vaikeuttaa parisuhdetta ylläpitävää seksuaalista kanssakäymistä.

Emätinkouristus huomataan usein gynekologisen tutkimuksen yhteydessä, kun kouristus estää tavanomaisen gynekologisen tutkimuksen. Joillakin naisilla emättimen kouristus ilmenee kuitenkin ainoastaan yritettäessä yhdyntää.

Syyt

Emätinkouristus voi muiden seksuaalisten toimintahäiriöiden tapaan olla luonteeltaan itsenäistä tai muista sairauksista johtuvaa, yleistynyttä (aina esiintyvä) tai tilannekohtaista (ks. sukupuolitoiminnan häiriöt).

Emättimen tahaton kouristus voi joskus johtua hoidettavissa olevista gynekologisista sairauksista, kuten endometrioosista tai emättimen infektioista.

Emätinkouristuksen syy jää usein epäselväksi. Sitä esiintyy kuitenkin enemmän nuorilla naisilla, seksiin syystä tai toisesta kielteisesti suhtautuvilla naisilla sekä seksuaalisesti traumatisoiduilla (raiskaus, pakkoseksi, insesti, pedofilia) naisilla. Etenkin lapsuuden ja nuoruusiän traumaattiset kokemukset voivat ahdistavuutensa vuoksi olla tietoisuudesta tyystin torjuttuja, jolloin emätinkouristus on ainoa "muisto" lapsuuden aikaisesta pedofiilisestä tai insestisestä kokemuksesta.

Itsehoito

Emätinkouristuksesta kärsivän naisen kannattaa aina keskustella ongelmasta avoimesti partnerinsa kanssa. Partnerin myötäelävä ja ymmärtävä suhtautuminen ongelmaan on edellytys ongelmasta vapautumisessa.

Milloin hoitoon

Emätinkouristuksesta kärsivän kannattaa aina kääntyä lähiviikkojen tai -kuukausien kuluessa sekä gynekologin että seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneiden psykoterapeuttien tai seksologien puoleen. Sukupuolikumppanin osallistuminen hoitoon edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Kirjallisuutta

  1. Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.
  2. Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.
  3. Wincze JP, Weisberg RB. Sexual dysfunction: A guide for assessment and treatment. 3rd edition. The Guilford Press, New York 2015.