Lasten ja nuorten käytöshäiriölle on ominaista toistuva ja itsepintainen muiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja rikkova käytös. Käytökselle on ominaista aggressiivisuus, toisten omaisuuden tahallinen tuhoaminen, vilpillisyys ja sääntöjen rikkominen.

Aggressiivinen käytös ilmenee toistuvana toisten uhkailuna tai pelotteluna, tappeluiden aloittamisena, koulukiusaamisena, erilaisten aseiden (kivet, mailat, rikkinäiset pullot, veitset) käyttönä, fyysisenä julmuutena ihmisiä tai eläimiä kohtaan, ryöstelynä tai seksuaaliseen käytökseen pakottamisena.

Vilpillisyys voi ilmetä valehteluna tavaroiden saamiseksi tai velvollisuuksien välttämiseksi, varkauksina tai murtautumisina.

Sääntöjen rikkominen ilmenee jo ennen 13 vuoden ikää toistuvana myöhään ulkona olemisena vastoin vanhempien määräyksiä, yöllisinä poissaoloina ja kotoa karkaamisina sekä koulupinnauksina.

Lievemmät käytöshäiriöt voivat korjaantua ilman hoitoa, etenkin jos käytöshäiriö on reaktio perheen tai ympäristön tilapäiseen stressiin. Vakavammat käytöshäiriöt ovat usein itsepäisiä, vuosia kestäviä ja asteittain pahentuvia. Monet vakavista käytöshäiriöistä kärsivät nuoret ajautuvat aikuisena rikollisuuteen, sairastuvat psykoottisiin sairauksiin, kehittyvät epäsosiaaliseksi persoonallisuudeksi tai kärsivät eriasteisista muista persoonallisuushäiriöistä.

Käytöshäiriö on varsin yleinen häiriö, jonka yleisyys on viime vuosien ja vuosikymmenten aikana ilmeisesti selvästi lisääntynyt. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 4–12 % 10–11 vuotiaista lapsista ja nuoruusikäisistä pojista 10–13 % ja tytöistä 4–6 % kärsii käytöshäiriöistä. Koulukiusaaminen on usein käytöshäiriön oire.

Käytöshäiriöiden syyt ovat hyvin moninaiset, ja eri syiden osuus vaihtelee eri lapsilla ja nuorilla. Käytöshäiriön taustalla saattaa olla diagnosoimaton ja hoitamaton tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD), masennustila tai kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Vanhempien kyky kuunnella ja ymmärtää lastensa tunteita on tärkeä askel tilanteiden rakentavaan työstämiseen.

Milloin hoitoon

Käytöshäiriöstä kärsivän lapsen vanhempien on aina viisasta kääntyä lähiviikkojen tai -kuukausien kuluessa lastenpsykiatrin, lastenpsykologin tai kasvatusneuvolan puoleen. Ammatti-ihmisiltä saatava sosiaalinen, kasvatuksellinen ja psykoterapeuttinen tuki voi usein olennaisesti auttaa sekä vanhempia että häiriöstä kärsivää lasta. Käytöshäiriön taustalla joskus olevien muiden psykiatristen häiriöiden diagnosointi on tärkeää hoidon suunnittelun kannalta.

Lisää tietoa aiheesta

Sourander A, Aronen E. Lastenpsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 619-651.

Marttunen M, Kaltiala-Heino R. Nuorisopsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 652-687.

Myllyviita K. Peace! – Selviytymisopas nuorten vanhemmille. Kustannus Oy Duodecim 2012.

Suomen Mielenterveysseura

Mielenterveystalo