Erektiohäiriössä mies ei kykene saavuttamaan tai ylläpitämään riittävän vahvaa erektiota (siittimen kovettumista) yhdynnän onnistumisen kannalta. Kyselytutkimusten valossa kolmella miehellä neljästä yhdyntä epäonnistuu erektiovaikeuksien vuoksi joka viidennellä yrityskerralla. Ajoittainen erektiovaikeus on siis tavallista, eikä se siten ole luonteeltaan häiriö, ellei ongelma ole toistuva ja vaikeuta olennaisesti sukupuolielämää.

Erektiovaikeudet voivat muiden seksuaalisten toimintahäiriöiden tavoin olla luonteeltaan itsenäisiä tai johonkin sairauteen liittyviä, yleistyneitä tai tilannetyyppisiä.

Erektiovaikeuksia on erilaisia. Joskus vaikeutena on ylipäänsä erektion saavuttaminen, joskus erektio häviää heti yhdynnän alussa, joskus erektio häviää kesken yhdynnän. Joskus erektiovaikeuden taustalla on seksuaalisen halun tilanne- tai partnerikohtainen heikentyminen tai puuttuminen. Useimmat saavuttavat erektion itsetyydytyksessä tai erektio ilmenee vain aamulla heräämisvaiheessa.

Erektiovaikeus voi olla luonteeltaan puhtaasti psykologinen tai johtua erilaisista ruumiillisista tai psykiatrisista sairauksista tai niiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä. Psykologisiin tekijöihin perustuvan häiriön taustalla on usein stressi, väsymys, pelko epäonnistumisesta, seksuaalisuuteen liittyvän häpeän tai syyllisyyden tunteet, erilaiset traumaattiset kokemukset ja parisuhteeseen liittyvät monet ongelmat. Sukupuolikumppani ja hänen suhtautumisensa seksuaalisuuteen voivat vaikuttaa miehen erektiokykyyn.

Erektiovaikeuksien taustalla on usein jokin sairaus tai niiden hoidossa käytetty lääke. Tällaisia sairauksia ovat mm. diabetes, verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen, Parkinsonin tauti, MS-tauti ja muut neurologiset häiriöt sekä eturauhasen sairaudet. Psykiatrisista sairauksista esimerkiksi vakava depressio, pakko-oireinen häiriö, ahdistuneisuushäiriöt ja pelkotilat voivat aiheuttaa impotenssia. Myös liikalihavuus, runsas tupakointi tai alkoholin käyttö voivat olla erektiovaikeuksien taustalla.

Pitkäaikainen pyöräily voi puristaa siittimen verisuonia ja hermoja aiheuttaen siten ohimenevän erektiovaikeuden.

Itsehoito

Erektiovaikeudet ovat hyvin tavallinen ongelma. Ne voivat aiheuttaa monenlaista kärsimystä tai rasittaa muuten hyvin toimivaa parisuhdetta. Erektiovaikeudesta kärsivän kannattaa aina keskustella ongelmasta avoimesti partnerinsa kanssa. Saatavilla on useita hyviä jokaiselle sopivia kirjoja, joiden tarjoamat neuvot voivat auttaa ongelmien rakentavassa ratkaisemisessa.

Milloin hoitoon

Toistuvasta ja pidempään jatkuvasta erektiovaikeudesta kärsivän kannattaa lähikuukausien aikana kääntyä joko omalääkärin tai erikoislääkärin puoleen. Erektiohäiriöitä hoitavia erikoisaloja ovat hormoni- ja aineenvaihduntasairaudet (endokrinologia) ja virtsaelinkirurgia (urologia). Erektiovaikeuden taustalla voi olla hoitamaton ruumiillinen tai psykiatrinen sairaus. Jos erektiovaikeuden taustalla on psykologinen tai parisuhteen ongelma, häiriöstä kärsivän kannattaa kääntyä seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneiden psykoterapeuttien tai seksologien puoleen. Sukupuolikumppanin osallistuminen hoitoon voi edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Erektiovaikeuksien hoidossa voidaan käyttää myös varsin tehokkaita lääkkeitä. Erektiolääkkeiden käyttö voi olla vaarallista, jos henkilöllä on hyvin alhainen verenpaine tai hän sairastaa sydänsairauksia, aivoverenkierron häiriöitä tai hoitamatonta diabetesta tai käyttää samanaikaisesti nitrovalmisteita, verenohennuslääkkeitä, verenpainelääkkeitä tai tiettyjä eturauhasen liikakasvuun oireisiin käytettäviä lääkkeitä. Näiden potilaiden kohdalla voidaan käyttää siittimeen pienellä ruiskulla injisoitavaa tai virtsaputkeen kapselissa asetettavaa alprostadiilia.

Joissakin tapauksissa erektiohäiriön hoitona voidaan urologin ohjeiden mukaan käyttää siittimeen verta imevää pumppua.

Lisää tietoa impotenssista

Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.

Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.

Kontula O. Mielen seksuaalisuus – matka kiihottumisen alkulähteille. 2., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2017