Yleistä

Rintasyöpä on naisten tavallisin syöpä, johon sairastuu vuosittain noin 5 000 suomalaisnaista. Lisäksi rintasyövän esiasteita (intraduktaalinen karsinooma, DCIS) todetaan yli 500 naisella. Miehillä rintasyöpä on harvinainen, ja uusia tapauksia todetaan vuosittain 25–30.

Syöpärekisterin tilastojen mukaan 13 % suomalaisista naisista sairastuu rintasyöpään. Vaikka rintasyöpä alkaa yleistyä vasta vaihdevuosi-iän lähestyessä, sitä esiintyy myös nuorilla naisilla.

Rintasyövän riskitekijät

Rintasyövän syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Syöpäriskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan useita, mutta yksittäisen potilaan kohdalla ei voida tietää syytä sairastumiselle. Ikä on tärkein riskitekijä, ja rintasyövän yleistyminen liittyykin paljolti väestön ikääntymiseen.

Elintapojen arvioidaan selittävän noin kolmanneksen rintasyöpätapauksista. Ylipaino lisää todennäköisyyttä sairastua vaihdevuosi-iän jälkeiseen rintasyöpään, ja runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä kaikenikäisille. Toisaalta säännöllinen liikunta, normaalipainossa pysyminen ja terveellinen kasvisvoittoinen ruokavalio vaikuttavat jossakin määrin suojaavan sairastumiselta.

Vaihdevuosioireiden hormonihoito lisää rintasyöpäriskiä erityisesti, jos hoito jatkuu yli 5 vuoden ajan. Emättimen kuivuusoireiden paikallishoito estrogeenilla ei kuitenkaan lisää syöpäriskiä. Hormonaaliseen raskaudenehkäisyyn (e-pillerit ja hormonikierukka) liittyvä riski lienee melko pieni.

Varhainen kuukautisten alkamisikä ja myöhäiset vaihdevuodet lisäävät sairastumisriskiä, kuten myös synnytysten vähäisyys sekä ensisynnytys yli 30 vuoden iässä. Nuoruudessa esimerkiksi imukudossyövän vuoksi annettu rintakehän sädehoito voi aiheuttaa myöhemmin rintasyövän.

Osa rintasyövistä liittyy periytyvään sairastumisalttiuteen. 5–10 prosenttia rintasyövistä selittyy suuren sairastumisriskin geenimuutoksilla, kuten BRCA1/2- tai PALB2-mutaatioilla. Periytyvään rintasyöpäalttiuteen viittaavat sairastuminen nuorella iällä ja useiden lähisukulaisten rinta- tai munasarjasyöpätapaukset.

Rintasyövän oireet

 • Rintasyövän tavallisin oire on kyhmy rinnassa. Syöpäkyhmy on usein kivuton, mutta se voi myös aiheuttaa rinnassa ja kainalossa kipua tai pistelyä.
 • Muita mahdollisia oireita ovat
 • ihon tai nännin vetäytyminen sisäänpäin
 • poikkeava nännierite
 • sitkeä rinnan tai nännin seudun ihottuma
 • rinnan turvotus ja punoitus.
 • Joskus rintasyöpä todetaan vasta etäpesäkkeen aiheuttaman oireen pohjalta syövän levittyä esimerkiksi luustoon tai keuhkoihin.

Rintasyövän toteaminen ja seulonnat

Epäilyttävän rintalöydöksen jatkoselvittelyyn kuuluvat lääkärin suorittama rintojen tarkastelu ja tunnustelu, mammografia- ja/tai ultraäänitutkimus sekä biopsia (paksuneulanäyte). Rintojen magneettikuvausta käytetään muutoin vaikeatulkintaisissa tilanteissa.

Poikkeavasta kainalon imusolmukkeesta otetaan joko ohut- tai paksuneulanäyte. Nännierityksen selvittelyssä voidaan käyttää edellä mainittujen tutkimusten lisäksi maitotiehyen varjoainekuvausta eli duktografiaa.

Syöpäseulonnoilla voidaan havaita rintasyöpä varhaisvaiheessa jo ennen oireiden ilmenemistä. Suomessa seulotaan 50–69-vuotiaita naisia kahden vuoden välein tehtävin mammografiakuvauksin. Mammografiaseulonta vähentää siihen osallistuvien rintasyöpäkuolemia noin kolmanneksella.

Suomessa todettavista rintasyövistä 40 % löytyy mammografiaseulonnoissa. Merkittävä osa syövistä ilmaantuu seulontaikää nuoremmille tai sitä vanhemmille naisille, ja toisaalta seulottujen naisten rintoihin voi ilmaantua kahden vuoden kuvausvälin aikanakin syöpä. Huolestuttavan rintaoireen tai -löydöksen yhteydessä onkin aina tärkeää hakeutua tutkimuksiin.

Rintasyövän alatyypit

Rintasyövät voidaan jakaa karkeasti neljään biologiseen alatyyppiin.

 • Luminaaliset A-syövät
 • Luminaaliset B-syövät
 • HER2-positiiviset syövät (HER2 = ihmisen epidermaalisen kasvutekijän reseptori 2)
 • Kolmoisnegatiiviset alatyypit

Geeniprofiilianalyysit eivät ole laajassa käytössä, joten jaottelu biologisiin alatyyppeihin tehdään useimmiten syöpäkudoksen estrogeeni- ja progesteronireseptorien (ER ja PR), HER2-kasvutekijän sekä syöpäsolujen jakautumisvilkkauden pohjalta.

Hormoniherkkyyttä kuvaavia hormonireseptoreja ER ja PR esiintyy ns. luminaalisissa rintasyövissä. Luminaaliset syöpäsolut muistuttavat maitorauhastiehyiden sisäpinnan soluja. Luminaalisessa A-alatyypissä syöpäsoluista vain pieni osa on jakautumisvaiheessa, kun taas luminaalisessa B-tyypissä solut jakautuvat vilkkaammin. HER2-positiivisessa rintasyövässä HER2-kasvutekijä on monistunut. Kolmoisnegatiivisessa alatyypissä ei ole hormonireseptoreja eikä HER2-kasvutekijän monistumaa.

Rintasyövät luokitellaan myös kudosopillisen (histologisen) tyypin mukaan. Tavallisimpia ovat duktaalinen ("no special type" eli ei-erityinen tyyppi) ja lobulaarinen rintasyöpä. Niiden paranemisennuste on samankaltainen. Intraduktaalisella rintasyövällä (DCIS) tarkoitetaan syövän esiastetta, jonka paranemisennuste on erinomainen pelkällä paikallishoidolla.

Rintasyövän ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Varhaisvaiheen eli rintaan tai rintaan ja kainalon imusolmukkeisiin rajoittuneen syövän hoidon tavoitteena on pysyvä paraneminen. Osalla sairastuneista syöpä kuitenkin uusiutuu joko paikallisesti rinnassa tai imusolmukkeessa tai etäpesäkkeenä muualla kehossa. Uusiutumisriskiä voidaan merkittävästi pienentää paikallishoidon (leikkaus ja sädehoito) lisäksi lääkehoidoin, joiden tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Rintasyövän paranemisennusteeseen vaikuttavat kasvaimen koko, imusolmukelevinneisyys sekä syövän biologinen alatyyppi. Kainalon imusolmukemetastaasit ja kasvaimen suuri koko lisäävät syövän uusiutumisriskiä. Nuorena sairastuneilla riski on tavanomaista suurempi. Biologisista alatyypeistä aggressiivisimpia ovat HER2-positiiviset ja kolmoisnegatiiviset syövät. Luminaaliset B-tyypin syövät uusiutuvat useammin kuin A-tyypin rauhalliset taudit.

Kaikkien rintasyövän alatyyppien lääkehoidot ovat kehittyneet entistä tehokkaammiksi. Suomessa rintasyövän hoitotulokset ovat maailmanlaajuisestikin arvioituna erinomaiset. Sairastuneista 91 % on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Suurin osa heistä on parantunut pysyvästi, mutta rintasyöpä voi uusiutua pitkänkin ajan kuluttua. Levinneenkin syövän kanssa voi kuitenkin tehokkaiden hoitojen ansiosta usein elää pitkään.