Kaatuilun syyt

Ikäihmisen kaatuiluun on lukuisia syitä, joita aina on syytä selvittää, kun kaatuilu on toistuvaa. Tavallisten kaatumissyiden, kuten kompastuminen ja liukastuminen, lisäksi voi perussyynä olla aivojen hapensaannin äkillinen heikentyminen, joka taas voi tapahtua verenpaineen laskun, sydämen toiminnan häiriön tai verisuonten ahtautumisen vuoksi. Kaatumisia voivat lisätä myös aistien, erityisesti näön, heikentyminen ja alaraajojen vaivat, jotka vaikeuttavat liikkumista ja tasapainoa. Joskus voi syynä olla myös suoranainen aivojen toiminnan häiriintyminen esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (mm. uni- ja rauhoittavat lääkkeet) tai epilepsian aiheuttamana.

Monet perussairaudet ja niiden paheneminen, esimerkiksi tulehdussairaudet, diabetes, anemia ja nestetasapainon häiriöt, voivat heikentää vanhan ihmisen kuntoa niin, että kaatuilu lisääntyy. Myös runsas lääkitys ja alkoholin käyttö voivat myötävaikuttaa kaatuiluun.

Ikäihmisten verenpaineen säätely on nuoriin verrattuna hidastunut, ja usein sitä vielä jarruttavat verenpaine- ja sydänlääkkeet. Tällaisissa tapauksissa tasapainon heikkeneminen liittyy usein makuulta tai istualta seisomaan nousuun. Erityisesti yövuoteelta nousu WC-käyntiä varten voi aiheuttaa äkillisen kaatumiseen johtavan verenpaineen laskun.

Kaatumisen syyn selvittelyssä on tärkeää selvittää kaatumisen ajankohta ja olosuhteet sekä mahdolliset samanaikaiset oireet (huimaus, rintakipu), äskettäin käytetyt lääkkeet (nitro, verenpainelääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) sekä kauanko kaatumiseen johtanut tila kesti.

Aina ei kaatuiluun voida löytää muuta syytä kuin iän myötä heikentyneet elintoiminnot. Silloin päähuomio on kiinnitettävä kaatuilun aiheuttamien haittojen ehkäisyyn.

Kaatuilun seuraukset

Vanhan ihmisen reaktiot ovat yleensä nuorta hitaampia.Ikääntyneen kaatuessa syntyy herkemmin vammoja, koska normaalit suojaamisrefleksit eivät aina ehdi toimia. Kaatumisen seurauksena vähäisimpinä vammoina syntyy yleensä mustelmia. Jos kaatumiseen on liittynyt muistin menetys, ”yllättäen” ilmaantuneet mustelmat voivat olla ainoa merkki kaatumisesta. Vakavampia ongelmia syntyy, jos kaatuessa murtuu luita. Erityisen tavallinen on reisiluun kaulan murtuma vanhuksen kaatuessa suoraan lonkan päälle.

Milloin hoitoon?

Toistuva kaatuilu edellyttää aina syiden selvittämistä. Jos syy on ilmeinen ympäristöön liittyvä (liukkaus, epätasainen kulkualusta, huono valaistus), se tulee luonnollisesti korjata. Lääkärin suorittamissa tutkimuksissa voidaan selvittää kaatuiluun johtavat sairaustilat sekä selvittää ja tarvittaessa tarkistaa lääkitykset, jotka vaikuttavat kaatuilutaipumukseen. Lääkäriin mennessä on tärkeää tehdä lista kaikista kaatuilevan henkilön käyttämistä lääkkeistä, myös itsehoitovalmisteista.

Kaatumisten ehkäisy

Kaatumisia voidaan ehkäistä muuttamalla ympäristöä turvallisemmaksi, ottamalla käyttöön apuvälineitä (näön, kuulon ja tasapainon ylläpito, asunnon valaistus ja turvallisuus), hoitamalla kaatuilua aiheuttavia sairauksia tai muuttamalla kaatuiluun altistavia lääkityksiä (ks. tarkemmin THL:n julkaisu Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy). Jalkojenhoito ja alaraajojen monipuolinen kunnossapito on myös tärkeää. Riittävä D-vitamiinin saanti (alle 70-vuotiaat 10 µg, yli 75-vuotiaat 20 µg päivässä) ehkäisee kaatumisten aiheuttamia luunmurtumia.

Milloin kaatuiluun ei ole selkeää syytä, kaatumisia voidaan huomattavasti vähentää lisäämällä säännöllistä lihas- ja tasapainoharjoittelua. Kaatuilun aiheuttamia lonkkamurtumia voidaan ehkäistä lonkkasuojilla. Kaatumisten aiheuttamien luunmurtumien ehkäisemiseksi on huolehdittava myös luun haurastumisen ehkäisystä.

Kirjallisuutta

  1. Kannus P. Lonkkamurtumat Suomessa vv. 1970-2011. Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2013;36:136-138
  2. Salonoja M. Iäkkäiden kaatumiset. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.11.2023.
  3. Wylie G, Torrens C, Campbell P, et al. Podiatry interventions to prevent falls in older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2019 Jan 7 PMID: 30615052.