Tämä artikkeli käsittelee luuston Pagetin tautia, jonka vierasperäinen nimi on osteitis deformans. Pagetin taudin nimellä kulkee kaksi muutakin sairautta, jotka esiintyvät nännin ja ulkosynnyttimien alueella.

Pagetin tauti ilmenee paikallisina luuston rakennehäiriöinä. Tuntemattomasta syystä normaali luun muodostus häiriintyy ja syntyy poikkeavaa luuta, joka näkyy röntgenkuvassa muusta luusta erottuvana rakenteena.

Pagetin tauti on keski-ikäisten ja iäkkäiden sairaus. Se on kohtalaisen yleinen monissa Keski-Euroopan maissa, joissa 2–4 henkeä sadasta sairastaa sitä. Pohjoismaissa tauti on paljon harvinaisempi. Norjassa ja Ruotsissa tuhatta ihmistä kohti noin kolme henkeä sairastaa sitä. Yleisyyttä Suomessa ei ole selvitetty, mutta se lienee samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa. Maakohtaisten erojen syytä ei tunneta.

Oireet

Pagetin tauti ei alkuvaiheessaan aiheuta vuosikausiin mitään oireita. 50–60 ikävuoden jälkeen oireita ilmenee osalla potilaita, mutta ei kaikilla. Yleisin oire on särky sillä alueella, missä tauti ilmenee. Taudin tyyppipaikkoja ovat lantio, selkäranka, reisiluu ja kallo. Särky voi tulla itse luumuutoksesta tai luun kasvu voi aiheuttaa hermopinteen, joka aiheuttaa hermosärkyä.

Kallon alueella Pagetin tauti voi häiritä kuulohermon toimintaa, mikä johtaa joskus kuulon heikkenemiseen.

Itsehoito

Pagetin luutautiin ei voida kotikonstein vaikuttaa.

Hoito

Sairaus todetaan usein oireettomassa vaiheessa, jos jonkin muun syyn vuoksi on tutkittu veren AFOS (alkaalinen fosfataasi), jota käytetään maksakokeena ja luutautien selvittelyssä. AFOS-arvo on huomattavasti koholla vuosikausia tai vuosikymmeniä, ennen kuin oireita ilmaantuu. Sairaus varmistetaan tavallisella röntgenkuvauksella alueelta, jossa vaivoja esiintyy.

Sairauteen löytyy tehokas hoito, jota annetaan kaikille oireisille potilaille ja niille oireettomille, joiden AFOS-arvo on hyvin korkea. Suoneen annettu bisfosfonaattilääke tsoledronihappo tai pamidronaatti rauhoittaa luun häiriintyneen aineenvaihdunnan pitkäksi aikaa, keskimäärin vuoden ajaksi. Tämä vaimentaa kivun ja saattaa vähentää mahdollisia pinneoireita.

Ehkäisy

Luuston Pagetin tautiin ei tunneta ehkäisyä.

Kirjallisuutta

  1. Pagetin tauti luustossa (osteitis deformans). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 14.09.2022.