Otoskleroosi on sisäkorvan sairaus, jossa sisimmäinen kuuloluu, jalustin, kiinnittyy virheellisesti sisä- ja välikorvan väliseen soikeaan ikkunaan. Tällöin äänten kulkeutuminen sisäkorvaan vaikeutuu ja kuulo huononee. Otoskleroosin syy on tuntematon. Tauti todetaan tavallisesti 30–40-vuotiaana ja se on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Otoskleroosipotilaan naispuolisista lähisukulaisista noin joka viides sairastuu tautiin ja miespuolisista joka kymmenes. Otoskleroosi on erittäin harvinainen lapsilla.

Otoskleroosin oireet

Otoskleroosin oireena on heikentynyt kuulo. Tauti etenee yleensä pikkuhiljaa. Otoskleroosi voi olla myös molemminpuolinen. Joillakin potilailla saattaa esiintyä myös korvan soimista tai lieviä tasapaino-ongelmia. Aikaisemmin raskauden luultiin pahentavat otoskleroosin oireita, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole. Oma tai suvussa ilmenevä otoskleroosi ei ole este raskauden suunnittelulle.

Taudin toteaminen

Tauti todetaan kuulotutkimuksessa, jossa mitataan äänten johtumista sekä ilman kautta että kallon luita pitkin. Potilaalle tehdään myös äänirautakokeet. Otoskleroosin aiheuttama kuulonalema on useimmiten enimmäkseen konduktiivinen eli johtumistyyppinen, ja etenkin matalien äänten kuuleminen on heikentynyt. Korvalampulla ja -mikroskoopilla katsottaessa korva näyttää terveeltä. Jos diagnoosi on epävarma tai oireet ovat epätyypilliset, voidaan tehdä myös korvien tietokone- tai magneettikuvaus.

Otoskleroosin hoito

Otoskleroosin aiheuttamaa kuulonalenemaa voidaan hoitaa leikkauksella. Leikkauksessa välikorvaan asetetaan yleensä titaanista valmistettu, noin puolen senttimetrin mittainen proteesi. Se ulottuu alasin-kuuloluusta väli- ja sisäkorvan väliseen soikeaan ikkunaan ja toimii kuten mäntä. Proteesin ansiosta äänten siirtyminen sisäkorvaan helpottuu ja kuulo paranee. Leikkaus tehdään yleensä paikallispuudutuksessa, ja sen tulokset ovat useimmiten hyviä. Arpi on huomaamaton, eikä proteesi rajoita elämää. Leikkauksen jälkeen voi lentää normaalisti ja harrastaa vaikka laitesukellusta. Nykyaikainen proteesi ei ole este magneettitutkimukselle.

Ellei korvaa haluta tai voida leikata, myös kuulokoje auttaa otoskleroosin aiheuttamaan kuulonalenemaan hyvin.

Osa potilaista sairastaa tautimuotoa, jossa myös sisäkorvan kuulo heikkenee. Tällaiseen tautimuotoon on jo kokeiltu lääkehoitoa, mutta sen tehosta ei ole vielä varmaa näyttöä. Toistaiseksi sisäkorvan kuulon heikentymistä ei osata parantaa.

Otoskleroosin ehkäisy

Taudin puhkeamista ei osata toistaiseksi ehkäistä. Siihen ei voida elintavoilla vaikuttaa.

Kirjallisuutta

  1. Ramsay H. Otoskleroosi. Duodecim 2006;122:1872–7.
  2. Qian ZJ ja lyono JC. Effects of Pregnancy on Otosclerosis. Otolaryngology, Head and Neck Surgery 2020;162:544-547.