Nivelen kipu tai turvotus on lapsilla melko yleinen vaiva. Kyse on usein tapaturmaan tai urheilemiseen liittyvästä oireilusta, joka paranee muutamassa päivässä itsestään. Pitempään kestävistä nivelvaivoista yleisin on lonkkatulehdus, jota on käsitelty artikkelissa Lonkkavaivat lapsella. Lapsilla voi myös infektion jälkitautina esiintyä vaihtelevan asteisia nivelvaivoja, jotka niin ikään paranevat muutamassa viikossa. Selvästi harvinaisempi ongelma on lastenreuma, johon vuosittain sairastuu maassamme noin 150 lasta.

Lasten nivelreuman oireet ja löydökset

Lastenreuma on monimuotoinen tauti, jolle tyypillistä on yhden tai usean nivelen pitkäkestoinen (yli 3 kk) tulehdus.

Tavallisimmassa muodossa (oligoartriitti) tulehdus iskee vain muutamaan niveleen, kuten polveen, nilkkaan, ranteeseen tai kyynärpäähän. Tämä taudinmuoto on tyypillinen alle 6-vuotiailla tytöillä, ja siihen liittyy usein oireeton silmän värikalvontulehdus. Pieni lapsi harvoin valittaa kipua nivelessä, mutta leikkiessään hän aristelee kyseisen nivelen liikuttelua ja rasittamista. Kuumetta tai muita yleisoireita ei esiinny, eikä nivelen punoitustakaan ole yleensä todettavissa.

Toinen tärkeä lastenreuman muoto on moniniveltulehdus (polyartriitti), jossa oireita esiintyy lukuisissa nivelissä mukaan lukien sormien ja varpaiden pikkunivelet. Moniniveltulehdus voi alkaa niin pienellä lapsella kuin murrosikäiselläkin. Osalla potilaista on veressä todettavissa niin sanottu reumatekijä.

Harvinaisin lastenreuman muoto on yleisoireinen tauti, jossa lapsella esiintyy sahaavaa kuumetta, vaihteleva ihottuma sekä imusolmukkeiden ja maksan suurentumista. Niveloireet ovat alussa usein vaihtelevia. Nämä potilaat otetaan sairaalahoitoon ja alkuvaiheessa oireisto usein muistuttaa vaikeaa infektiota, jonka hoidoksi määrätään suonensisäistä antibioottia.

Lastenreumassa ensimmäinen oire voi olla myös niska- ja kaulakipu, joka aiheutuu kaularangan pitkäkestoisesta tulehduksesta. Niveltulehdus häiritsee myös raajojen kasvua ja seurauksena voi olla esim. alaraajojen pituusero. Myös leukanivelen tulehdus on melko yleinen, ja vain osa lapsista valittaa kipua leuassa. Pitkittynyt leukanivelen tulehdus johtaa alaleuan kasvuhäiriöön ja purentavikoihin. Joskus harvoin lapsen nivelongelmat liittyvät psoriasis-ihosairauteen. Myös selkärankareuma saattaa osoittaa ensimmäiset merkkinsä jo murrosiässä; tosin varsinaiset selkävaivat ovat tällöin vielä tuiki harvinaisia.

Milloin hoitoon

Jos lapselle ilmaantuu kuumetta ja siihen liittyen yhden nivelen (erityisesti polvi tai nilkka) turvotusta, kuumoitusta, punoitusta ja kipua, tulee hakeutua saman tien lääkäriin. Kyse voi tällöin olla bakteeriperäisestä niveltulehduksesta, joka vaatii pikaisen suonensisäisen antibioottihoidon.

Kuten yllä esitettiin, lastenreuman aiheuttamat niveloireet ovat yleensä lievempiä ja ilmenevät pitempään kestäneenä nivelten arkuutena, jäykkyytenä ja turvotuksena. Oireet ovat selkeämpiä aamuisin ja helpottavat usein päivän kuluessa, toisin kuin rasitukseen liittyvät nivelvaivat. Lääkärikäynti on tällaisessakin tilanteessa paikallaan heti, kun epäily ongelmista herää.

Lasten nivelreuman hoito

Lastenreuman hoito on keskitetty lastensairaaloihin. Hoito on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana huomattavasti, ja useimpien lasten ennuste on varsin hyvä. Hoitona käytetään tulehduskipulääkkeitä, kortikosteroidia sekä suun kautta annettuna että niveleen ruiskutettuna, sekä muita tulehdusta hillitseviä valmisteita (mm. metotreksaatti). Erityisesti nk. biologiset lääkkeet (esim. TNF-antagonisti) ovat sekä tehokkaita että turvallisia valmisteita reuman hoidossa. Parantuneen lääkityksen myötä saadaan reumaa sairastavien lasten oireet pidetyksi hyvin kurissa, ja myös kortikosteroidien haittavaikutuksia, kuten painonnousua, pyöristymistä ja kasvuhäiriöitä, ilmenee aiempaa huomattavasti vähemmän.

Kirjallisuutta

  1. Lahdenne P, Honkanen V. Tulehdukselliset reumataudit. Kirjassa: Rajantie J, Heikinheimo M, Renko M (toim.). Lastentaudit. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 465-472.
  2. Kröger L, Putto-Laurila A, Vähäsalo P, Malin M, Aalto K. Stillin tauti - yleisoireinen lastenreuma. Duodecim 2014;130(16):1615-21
  3. Puolakka K. Nivelreuma. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 2.7.2019.