Rasvatesti

Rasvatestin avulla voit arvioida pehmeiden ja kovien rasvojen käyttöä. Pehmeät rasvat ovat terveydelle ja verisuonille hyödyllisiä, kovat rasvat haitallisia. Rasvatestin ovat kehittäneet Suomen Sydänliiton ravitsemusasiantuntijat.

Rasvatestissä suuri pistemäärä tarkoitta terveellistä rasvojenkäyttöä, pieni pistemäärä epäterveellistä. Maksimipistemäärä on 33, jolloin saadaan mukavasti terveellisiä pehmeitä rasvoja.

Tästä Sydänliiton rasvatestiin.

Kuitutesti

Kuidut ovat se ruoan osa, joka ei lainkaan imeydy elimistön sisään. Kuidut kulkeutuvat suolen läpi ulosteeseen. Ne ovat monella tapaa hyödyllisiä. Kuidut hidastavat hiilihydraattien (tärkkelys ja sokerit) imeytymistä suolesta elimistöön, ne tuovat kylläisyyttä (auttaa painonhallinnassa) ja parantavat vatsan toimintaa.

Leipätiedotuksen kehittämässä kuitutestissä vastataan viljojen ja kasvisten käyttöön liittyviin kysymyksiin. Testi laskee saadut pisteet. Mitä alempi pistemäärä, sitä vähemmän kuitua.

Tästä Leipätiedotuksen kuitutestiin.

Suolatestit

Suolassa on paljon natriumia, jonka runsas saanti kohottaa verenpainetta. Jos verenpaine on ”yläkantissa” tai selvästi koholla, suolan vähentäminen on tarpeen. Jos käytät verenpainelääkkeitä, suolan vähentäminen lisää lääkkeiden tehoa.

Testi suolan saannista on Sydänliiton laatima testi, joka auttaa arvioimaan, kuinka paljon saat suolaa. Testissä vastataan seitsemään ruokaryhmiä koskevaan kysymykseen. Vastauksessa ilmoitetaan saadut pisteet ja annetaan sanallista palautetta.

Tästä Sydänliiton suolatestiin.

Energiantarve

Sydänliiton energiatarpeen mittari käyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) laatimaa kaavaa lepoenergiankulutuksen laskemiseen. Sen lisäksi ilmoitetaan, missä määrin on päivässä ruumiillista työtä ja liikuntaa. Lisäksi tarvitaan ikäluokka ja paino.

Testi ilmoittaa montako kilokaloria päivässä kulutat energiaa, mikä on sama kuin energiantarve. Testi ei ole kovin tarkka, todellinen energiantarve saattaa heittää 100–200 kilokaloria ylös tai alaspäin.

Huom.: Ylipaino lisää energiankulutusta (energiantarvetta). Jos sinulla on ylipainoa ja olet laskenut painosi mukaisen energiantarpeen, kokeile mikä olisi energiantarpeesi normaalipainoisena. Normaalipainon saat likimäärin, kun vähennät pituudestasi 100. Jos muutat ruokailutottumuksiasi vastaamaan normaalipainoisen energiantarvetta, saat vähemmän kaloreita kuin ylipainoisena kulutat, ja painosi alkaa pudota.

Tästä Sydänliiton sivuilla olevaan energiatarpeen laskuriin.