Lasten painoindeksiä arvioidaan ikäkohtaisesti

Lasten painoindeksi lasketaan samalla tavalla kuin aikuistenkin. Laskettu painoindeksiluku ei sellaisenaan ole vertailukelpoinen aikuisten kanssa, sillä lasten kehon mittasuhteet muuttuvat koko ajan kasvun ja iän myötä sekä ovat erilaiset kuin aikuisilla. Siksi lapsen painoindeksi muunnetaan iän- ja sukupuolen mukaisella kertoimella aikuista vastaavaksi painoindeksiksi. Lääketieteessä lasten painoindeksistä käytetään lyhennystä ISO-BMI. Tavallisen aikuisen painoindeksin lyhenne BMI tulee englannin kielen sanoista Body Mass Index.

Kaikkien lasten painonseurantamenetelmien tarkoituksena on tunnistaa kehoon kertyvä ylimääräinen rasvakudos. Tutkitusti ISO-BMI toimii hyvin lasten painon arvioinnissa. Laskuria käytetään 2 vuoden iästä 18 ikävuoteen asti.

Lasten aikuista vastaava painoindeksi on helpoin määrittää laskurilla. Laskuriin pääset tästä linkistä: Lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskuri.

Lasten painoindeksituloksen tulkinta

Laskuri muuttaa lasten painoindeksin vastaamaan aikuisten painoindeksiä. Sen normaalipainon alue on 17–25 kg/m2. Jos laskurin antama painoindeksi osuu näiden lukujen väliin, lapsi on todennäköisesti normaalipainoinen.

 • Painoindeksi välillä 25–30:
  • Ikäisekseen pitkillä ja lihaksikkailla lapsilla painoindeksi saattaa olla yli 25, vaikka rasvaprosentti on normaali. Muilla lapsilla paino on todennäköisesti ylipainon puolella. Perheen voi olla tarpeen tarkistaa ruoka- ja liikuntatottumuksia. Painoindeksiä seuraamalla nähdään, muuttuuko se normaaliin suuntaan. Tärkeintä on, ettei painoindeksi enää nouse.
 • Painoindeksi välillä 30–35:
  • Kehoon on kertynyt todennäköisesti haitallinen määrä ylimääräistä rasvakudosta ja lapsi on lihava. Lihavuutta tulisi hoitaa elintapamuutoksilla. Tarvittaessa kannattaa hakea apua terveyskeskuksesta tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Kasvavan lapsen painoa ei tarvitse pudottaa, mutta se ei saisi enää nousta. Tällöin lapsen pituuskasvu vähitellen normaalistaa painon. Se näkyy painoindeksin vähittäisenä alenemisena.
 • Painoindeksi yli 35:
  • Lapsen kehoon on kertynyt haitallinen määrä rasvakudosta ja sen takia riski aineenvaihdunnan välittömille ongelmille on huomattavan suuri. Tällöin on syytä kääntyä terveydenhuollon puoleen.
 • Painoindeksi välillä 16–17:
  • Lapsi on lievästi alipainoinen. Jos lapsi on terve, pituuskasvu on normaalia, lapsella ei ole vatsavaivoja ja vanhemmatkin ovat olleet lapsena hoikkia, asia ei anna aihetta huoleen. Kasvua ja kehitystä seurataan normaaliin tapaan kotona sekä neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Jos lapsi on yli 10-vuotias ja noudattaa jotain tavallisesta poikkeavaa dieettiä, syömishäiriö on mahdollinen. Tällöin on syytä olla yhteydessä lääkäriin tai kouluhoitajaan.
 • Painoindeksi alle 16:
  • Lapsi on selvästi alipainoinen. Lääkärin tai hoitajan arvio on tarpeen.

Lasten painoindeksi ja neuvoloiden pituuspainokäyrät

Neuvoloissa lapsen pituuskasvun ja painon seurantaan käytetään myös pituuspainokäyriä. Ne saattavat rajatapauksissa antaa tuloksia, jotka hieman poikkeavat lasten painoindeksistä. Erot johtuvat muun muassa lasten välisistä rakenne-eroista, seurantamenetelmästä ja asetetuista raja-arvoista. Painon arviointi ei ole koskaan yksiselitteistä, minkä takia lapsi on aina arvioitava yksilöllisesti niin yli- kuin alipainon syitä ja seurauksia tutkittaessa.

Mihin lasten painoindeksilaskuri perustuu?

Lasten painoindeksin laskemisessa käytetään hyväksi suomalaisten lasten kasvukäyrien laadintaan kerättyä kymmenien tuhansien lasten aineistoa. Aineiston avulla on määritetty iän- ja sukupuolen mukaiset kertoimet ISO-BMI:n laskemiseksi.

Enemmän aiheesta: ks.Duodecim-lehti

Kirjallisuutta

 1. Saari A, Sankilampi U, Hannila ML, ym. New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Ann Med 2011;43(3):235–48.
 2. Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, ym. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335(7612):194.
 3. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, ym. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320(7244):1240–3.