Lasten ylipainon arviointi silmämääräisesti ei ole helppoa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan ylipainoisten 5-vuotiaitten vanhemmista enemmän kuin puolet arvioi virheellisesti lapsen painon normaaliksi. Ylipainoisten 11-vuotiaiden painon arviointi oli melkein yhtä heikkoa: lähes puolet vanhemmista piti heitä normaalipainoisina. Sen vuoksi lasten painoa tulee arvioida vaa´an ja pituusmitan avulla. Paino ja pituus voidaan muuttaa lasten painoindeksin lukemaksi, joka kertoo, onko lapsi normaalipainoinen, ylipainoinen vai alipainoinen.

Lasten painoindeksiä arvioidaan ikäkohtaisesti

Lasten painoindeksi lasketaan samalla tavalla kuin aikuistenkin. Laskettu painoindeksiluku ei sellaisenaan ole vertailukelpoinen aikuisten indeksin kanssa, sillä lasten kehon mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisilla ja muuttuvat koko ajan kasvun ja iän myötä. Siksi lasten painoa tulee aina arvioida käyttäen aikuista vastaavaa painoindeksiä (ISO-BMI). Siinä lasten painoindeksi muutetaan iänmukaisella kertoimella aikuista vastaavaksi.

Lasten aikuista vastaava painoindeksi saadaan laskurista. Laskurin avulla voidaan arvioida sekä ylipainoa että alipainoa. ISO-BMI kuvastaa hyvin lapsen rasvaprosenttia. Laskuria käytetään 2 vuoden iästä lähtien 18 ikävuoteen asti.

Aikuisen BMI-arvoa vastaavan lapsen painoindeksin laskuriin pääset tästä linkistä: Lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskuri.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa lasten painoindeksistä käytetään lyhennystä ISO-BMI. Tavallisen aikuisen painoindeksin lyhenne BMI tulee englannin kielen sanoista Body Mass Index.

Lasten painoindeksituloksen tulkinta

Laskuri muuttaa lasten painoindeksin vastaamaan aikuisten painoindeksiä. Sen normaalipainon alue on 17–25. Jos laskurin antama painoindeksi osuu näiden lukujen väliin, lapsi on todennäköisesti normaalipainoinen.

 • Painoindeksi välillä 25–30:
  • Ikäisekseen pitkillä ja lihaksikkailla lapsilla painoindeksi saattaa olla yli 25, vaikka rasvaprosentti on normaali. Muilla lapsilla paino on todennäköisesti ylipainon puolella. Perheen on syytä tarkistaa ruoka- ja liikuntatottumuksia. Painoindeksiä seuraamalla nähdään, muuttuuko se normaaliin suuntaan. Tärkeintä on, ettei painoindeksi enää nouse.
 • Painoindeksi välillä 30–35:
  • Lapsi on lihava. Lihavuutta tulisi hoitaa ruoka- ja liikuntatottumusten muutoksilla. Tarvittaessa kannattaa hakea apua terveyskeskuksesta tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Kasvavan lapsen painoa ei tarvitse pudottaa, mutta se ei saisi nousta. Tällöin lapsen pituuskasvu vähitellen normaalistaa painon. Se näkyy painoindeksin vähittäisenä alenemisena.
 • Painoindeksi yli 35:
  • Lapsi on huomattavan lihava. Tällöin on syytä kääntyä terveydenhuollon puolen.
 • Painoindeksi välillä 16–17:
  • Lapsi on lievästi alipainoinen. Jos lapsi on terve, pituuskasvu on normaalia, lapsella ei ole vatsavaivoja ja vanhemmatkin ovat olleet lapsena hoikkia, asia ei anna aihetta huoleen. Kasvua ja kehitystä seurataan normaaliin tapaan kotona sekä neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Jos lapsi on yli 10-vuotias ja noudattaa jotain tavallisesta poikkeavaa dieettiä, syömishäiriö (anoreksia) on mahdollinen. Tällöin on syytä olla yhteydessä lääkäriin tai kouluhoitajaan.
 • Painoindeksi alle 16:
  • Lapsi on selvästi alipainoinen. Lääkärin tai hoitajan arvio on tarpeen.

Lasten painoindeksi ja neuvoloiden pituus-painokäyrät

Neuvoloissa lapsen pituuskasvun ja painon seurantaan käytetään myös pituus-painokäyriä. Ne saattavat rajatapauksissa antaa tuloksia, jotka hieman poikkeavat lasten painoindeksistä. Erot johtuvat muun muassa lasten välisistä rakenne-eroista. Esimerkiksi pituus-painokäyrän mukaan lapsi voi olla lievästi yli- tai alipainoinen, mutta painoindeksi ilmoittaa hänen olevan normaalipainon puolella. Tämä kuvastaa sitä, että lasten (kuten aikuistenkin) ylipainon arviointi ei voi olla täysin yksiselitteistä ja grammantarkkaa.

Mihin lasten painoindeksilaskuri perustuu

Lasten painoindeksin laskemisessa käytetään hyväksi yli 70 000 suomalaisen lapsen (2–18-vuotiaitten) painon ja pituuden mukaan saatuja kertoimia. Niiden avulla laskuri muuttaa lapsen painoindeksin vastaamaan aikuisten painoindeksiä.

Enemmän aiheesta: ks. Duodecim-lehti