Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa on tavallista huomaavaista käytöstä. Joskus käyttäydymme ventovieraiden kanssa paremmin kuin oman puolisomme kanssa. Erityisesti pitkissä parisuhteissa on mahdollista, että arkinen huomaavaisuus ja kohteliaisuus unohtuvat. Ihmissuhteissa on monenlaista vuorovaikutusta, ja erilaiset tyylit sopivat erilaisiin tilanteisiin. Jokapäiväinen juttelu voi olla esimerkiksi seurustelua ja tiedonvälitystä arkisista asioista. Parisuhteen läheisyyden ja puolison ymmärtämisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että ajoittain puolisot myös jakavat omia ajatuksiaan ja mielipiteitään eivätkä panttaa niitä. Omista tunteista kertominen ja toisen kokemusten kuunteleminen on henkilökohtaista ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Tällainen vuorovaikutus on puolisolle merkki siitä, että hän on tärkeä, häntä arvostetaan ja hänestä välitetään. Arki on myös helpompaa, kun ei tarvitse arvailla, mitä toinen ajattelee.

Parisuhteen vuorovaikutuksessa voimakkaat tunteet saattavat vaikeuttaa rauhallista ja selkeää viestintää. Toisaalta yksilöt saattavat olettaa puolisonsa tietävän, mitä he haluavat, eivätkä yksilöt siksi välttämättä lausu toiveitaan ääneen. Parhaimmissakaan parisuhteissa puolisot eivät voi lukea toistensa ajatuksia. Omien tunteiden ja tarpeiden selkeä ilmaiseminen on pitkien parisuhteiden kiinnipitävä voima.

Kaikissa parisuhteissa on ajoittaisia erimielisyyksiä. Joskus erimielisyydeltä näyttävä asia voi olla väärinkäsityksen synnyttämä. Väärinkäsitykset johtuvat usein siitä, että puolisot eivät kuuntele riittävän tarkasti, mitä heille kerrotaan. Erityisesti pitkissä parisuhteissa yksilöille voi tulla yllätyksenä, että puolison ajatukset ja toiveet ovatkin vuosikymmenien aikana muuttuneet. Pitkissä parisuhteissa toinen voi olettaa tietävänsä, mitä toinen aikoo sanoa, eikä kuuntele ajatuksella, vaikka kuulee toisen puheen.

Parisuhteessa on erityisen arvokasta, että yksilö kokee puolisonsa ymmärtävän, miltä hänestä tuntuu. Puolisoiden ei tarvitse olla asioista samaa mieltä, mutta on arvokasta, että ymmärtää toisen näkökannan. Tätä kutsutaan tunteiden todentamiseksi. Tunteiden todentamisen avulla puolisot saavat sen kokemuksen, että toinen todella välittää heistä.

Positiivisen vuorovaikutuksen itsehoito

Positiivista vuorovaikutusta on mahdollista opetella ja vahvistaa omatoimisesti tai puolisoiden yhteisen päätöksen perusteella. Ohjeita ja harjoituksia saa opaskirjoista sekä erilaisilta kursseilta. Jokainen voi itse ottaa vastuuta siitä, että kertoo selkeästi omista tarpeistaan ja tunteistaan ja myös kuuntelee tarkasti puolisoaan.

Kuuntelutaitoja voi harjoitella siten, että yrittää mahdollisimman hyvin ymmärtää, mitä puoliso kertoo. Apuna voi käyttää tarkentavia kysymyksiä. Seuraavista esimerkeistä voi valita itselle parhaiten sopivat:

  • Tarkoitatko, että…?
  • Nyt en ymmärrä, mitä sanoit. Voisitko selittää asian uudestaan?
  • Kuulinko oikein, oletko siis huolissasi jostain asiasta?
  • En ole varma, ymmärränkö sinua nyt oikein, voisitko sanoa jonkin esimerkin?

Puolison tunteiden todentamista voi harjoitella esimerkiksi seuraavien ilmaisujen avulla:

  • Tuo kuulosti todella ikävältä, ei ihme, että hermostuit.
  • Ymmärrän, että olet poissa tolaltasi.

Myönteisiä tunteita voi vuorovaikutuksessa lisätä myös kysymällä puolisolta tämän kiinnostuksen kohteista, onnistumisista ja taidoista. Erityisen vaikuttavaa voi olla muistella yhteisiä myönteisiä elämyksiä, selviytymisiä ja onnistumisen kokemuksia.

Milloin ulkopuolista tukea

Joskus parisuhteessa voi syntyä pattitilanteita, joissa toisella tai kummallakaan puolisolla ei ole hyvä olla, mutta pariskunta ei itse pääse asian käsittelyssä eteenpäin. Tällöin voi olla hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen jo ennen kuin vaikeampi riita pääsee kehittymään. Terapiaan tai parisuhdeneuvontaan hakeutuminen on erityisen hyödyllistä, jos toisella tai molemmilla puolisoilla on taipumus reagoida parisuhteen ongelmiin psyykkisin oirein. Ulkopuolinen apu on myös hyödyksi, jos stressaava elämäntilanne vaikeuttaa nukkumista tai johtaa haitallisiin elintapoihin, kuten lisääntyneeseen tupakointiin ja alkoholin käyttöön.