Pakkomielteisellä seksillä tai seksipakolla tarkoitetaan pakonomaista suhdetta seksuaalisiin mielikuviin tai käytökseen. Pakkomielteistä seksuaalista käytöstä on kutsuttu myös seksuaaliseksi addiktioksi, hyperseksuaalisuudeksi ja naisilla nymfomaniaksi. Kyse voi olla tavanomaisesta seksuaalisesta käyttäytymisestä, josta on kuitenkin tullut päivittäistä elämää hallitsevaa pakonomaista käytöstä. Joskus kyse voi kuitenkin olla jopa hyvin poikkeavasta käytöksestä, joka voi myös olla luonteeltaan hyvien tapojen tai lain vastaista.

Pakkomielteistä seksuaalista käyttäytymistä ilmenee niin heteroseksuaaleilla, homoseksuaaleilla, lesboilla kuin biseksuaaleilla. Sekä naisilla että miehillä voi olla seksuaalinen addiktio, mutta ongelma on yleisempi miehillä. Ongelmasta kärsivät käyttävät usein alkoholia tai muita päihteitä, ja heillä on mielialahäiriöitä tai persoonallisuuden häiriöitä. Moni on tullut lapsena tai nuorena seksuaalisesti tai fyysisesti kaltoinkohdelluksi.

Hallitsemattomana ja hoitamattomana pakkomielteinen seksuaalinen käytös voi olla tuhoisaa niin omalle itsetunnolle, omalle tai läheisten terveydelle, ihmissuhteille, omaisuudelle kuin omalle uralle.

Oireet

Seksipakkomielteestä kärsivän henkilön oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat suuresti. Seksuaaliset mielikuvat ja niiden herättämät halut ovat voimakkaita, eikä henkilö koe hallitsevansa niitä. Seksiaddikti ei kykene lopettamaan käytöstään, vaikka hän samalla tietää vaarantavansa terveytensä, lähisuhteensa, vapautensa tai uransa. Pakkomielteinen seksikäytös on keino paeta yksinäisyyttä, ahdistusta, masennusta, stressiä tai sietämätöntä avuttomuuden tunnetta. Ongelmasta kärsivän on vaikea ylläpitää läheisiä suhteita kehenkään, mukaan luettuna puoliso tai partneri. Usein seksipakkomielteinen ei käytöksestään huolimatta saa juuri mitään nautintoa tai tyydytystä seksuaalisista suhteistaan tai aktiviteetistaan.

Itsehoito ja hoito

Seksuaalinen addiktio kehittyy useimmiten vähitellen, minkä vuoksi sitä ennakoivien oireiden tai käytöksen tunnistaminen itsessään on tärkeää. Varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta addiktio ei johtaisi itsensä ja toisten kannalta vakaviin seurauksiin.

Seksipakkomielteen kehittymistä ennakoivia käytösmuotoja voivat olla toistuvat avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet, tiheästi vaihtuvat ja tuntemattomat sukupuolipartnerit, pornografian, seksipuhelinten tai nettiseksin jatkuva käyttö, jatkuva ja intensiivinen masturbaatio, seksi prostituoitujen kanssa, taipumus ekshibitionismiin eli itsensäpaljastamiseen, kiinnostus sadomasokistiseen seksiin ja intohimoinen suhde saavuttamattomiin seksikumppaneihin.

Seksipakkomielteestä kärsivän ei ole ongelman luonteen ja siihen liittyvän häpeän vuoksi helppoa hakeutua hoitoon. Monen addiktiivisesta seksuaalisesta käytöksestä kärsivän on helpointa hakeutua A-klinikoiden kautta vertaisryhmään, joiden toiminta on AA-ryhmien kaltaista.

Hoitovaihtoehtoina seksiaddiktiossa ovat erilaiset psykoterapiat sekä lääkehoito. Psykoterapioissa hyödynnetään henkilön tilanteen ja taustan mukaan yleensä joko kognitiivista psykoterapiaa, psykoanalyyttistä psykoterapiaa, traumaterapiaa tai ryhmä- tai pariterapioita. Lääkehoidossa voidaan käyttää masennuslääkkeitä, mielialan tasaajia, mielihyvää heikentävää naltreksonia tai testosteronin vaikutuksia ja libidoa heikentäviä lääkkeitä.

Kirjallisuutta

  1. Weiss R. Sex addiction 101: A basic guide to healing from sex, porn, and love addiction. Health Communications, Deerfield Beach, FL, USA, 2015.
  2. Wincze JP, Weisberg RB. Sexual dysfunction: A guide for assessment and treatment. 3rd edition. The Guilford Press, New York 2015.