Kondromalasian syyt ja oireet

Kondromalasia on polvilumpion reisiluuhun niveltyvän rustoisen nivelpinnan vaiva, jonka kehittymiseen vaikuttavat polven rakenteelliset häiriöt, esimerkiksi voimakas pihtipolvisuus tai reisiluun nivelpintojen erikorkuisuus. Myös polven urheiluvammat ja ojentajalihaksen heikkous voivat aiheuttaa polvilumpion takana olevan rustopinnan epätasaista kulumista.

Polvinivelen kondromalasia ei välttämättä anna minkäänlaisia oireita, mutta kulunut polvilumpion rusto voi aiheuttaa kipua polven etuosassa tai lukkoutumisen tai napsumisen tunnetta. Kondromalasian aste ei ole suoranaisesti yhteydessä oireiden määrään. Oireiden ilmaannuttua niille altistavat kyykistyminen, portaissa tai epätasaisessa maastossa kulkeminen, ponnistukset hyppyjen yhteydessä sekä polvillaan oleminen ja istuminen pitkään polvet koukussa.

Lääkärin tutkimuksessa voidaan saada viitteitä polvilumpion ruston epätasaisuudesta, ja ruston vaurio voidaan todeta melko luotettavasti magneettikuvauksella.

Itsehoito

Polven kipeydyttyä tulee ensivaiheessa välttää rasitusta 1–2 viikon ajan. Tulehduskipulääkkeistä on apua kivun lievittämisessä. Tämän jälkeen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa polven ojentajalihasta ja venyttää kireää nivelkapselia. Tämä tapahtuu nostamalla polvesta suoraksi ojennettua alaraajaa joko istuma-asennossa tai selinmakuulla vähitellen lisääntyvinä määrinä, alkuun kahden viikon ajan kolmasti vuorokaudessa 20 kertaa nopeassa tahdissa, sitten viidesti vuorokaudessa ja mahdollisesti käyttäen nilkassa 3–5 kilon painoa. Kuntoutuminen kestää kuukausia.

Milloin hoitoon

Sitkeän rasituksessa ilmenevän polvikivun vuoksi on aihetta hakeutua lääkärin tutkittavaksi. Jos tutkimuksessa syntyy vahva epäily kondromalasiasta, voidaan harjoitukset aloittaa tällä perusteella, mutta tarvittaessa harkitaan magneettikuvausta. Mikäli kolmen kuukauden harjoittelullakaan ei oireita saada hallintaan, on syytä harkita polven tähystystä. Hankalaa kondromalasiaa voidaan hoitaa tähystysleikkauksessa polvilumpion rustoiseen nivelpintaan kohdistuvilla toimenpiteillä, mutta leikkaushoidon tulokset eivät aina jää pysyviksi.

Ehkäisy

Polvivammojen ehkäisy ja urheiluharjoittelun monipuolisuus estävät parhaiten polvilumpion kondromalasian kehittymistä.

Kirjallisuutta

  1. Sandelin J. Polvilumpion kondromalasia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.11.2018.
  2. Patellofemoral Pain Syndrome. DynaMed Plus [Internet, vaatii käyttäjätunnuksen]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995–. (päivitetty 6.11.2019, luettu 31.3.2022).