Suomalaiset tekevät vuosittain noin kymmenen miljoonaa ulkomaanmatkaa (työ- tai lomamatkaa), joiden aikana he viettävät ainakin yhden yön kohdemaassa. Useimmiten matka onnistuu hyvin ja kotiin palataan terveenä ja tyytyväisenä. Näin ei valitettavasti kuitenkaan tapahdu aina. Matkan aikana myös sairastetaan ja osa sairauksista vaatii lääkärin tai sairaalahoitoa matkan aikana. Turhia riskejä ei pidä ottaa, ei matkalle lähtiessä eikä matkan aikana.

Matkalla ilmennyt uusi sairaus

Ulkomailla sairastaminen maksaa, ja siksi jokainen matkailija tarvitsee matkavakuutuksen. Matkavakuutukseen sisältyvä matkustajavakuutus korvaa ensisijaisesti matkan aikana ilmenneen uuden sairauden kustannukset. Kyseessä voi olla tapaturman aiheuttama vamma, bakteeri- tai virusinfektio tai vaikkapa aivoverenkiertohäiriö, jota ei ole todettu aikaisemmin. Vakuutus korvaa pääsääntöisesti kaikki uuden sairauden aiheuttamat kulut, kuten lääkärinhoidon, sairaalahoidon ja kotimatkan erityiskustannukset. Kotimatkan erityiskustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi saattaja (omainen, sairaanhoitaja, lääkäri), paarikuljetuksen vaatimat lisäpaikat lentokoneessa ja vaikeimmissa tapauksissa ambulanssilento.

Ennen matkaa todettu sairaus

Tilanne muuttuu olennaisesti, jos sairaalahoitoon johtanut sairaus on todettu ennen matkaa. Silloin matkustajavakuutus korvaa yleensä vain ensiapuluonteisen hoidon, useimmiten 7–10 vuorokauden ajalta. Esimerkkinä voisi olla vuosia aikaisemmin sydäninfarktin sairastanut henkilö, joka joutuu uuden infarktin takia sairaalahoitoon. Jos hän tarvitsee pidempää hoitoa, menettää sairauden takia kotimatkansa tai tarvitsee kotimatkalle saattajan, ei vakuutus korvaa kustannuksia. Ambulanssilento Euroopan ulkopuolelta saattaa maksaa yli sata tuhatta euroa, ja sen lisäksi maksettavaksi voivat tulla useita päiviä tai jopa viikkoja kestävän tehohoidon kustannukset. Sellaista matkavakuutusta, joka kattaisi laajemmin aikaisemmin todetusta sairaudesta johtuvat kustannukset, ei valitettavasti ole Suomessa tarjolla.

Matkavakuutus ei korvaa yleensä lainkaan sellaisesta sairaudesta syntyviä kustannuksia, jonka tutkimukset tai hoito ovat kesken kotimaassa eikä myöskään sellaisesta sairaudesta johtuvia kuluja, jonka oireet ovat alkaneet ennen matkalle lähtöä. Hoitojensa välissä ulkomaan lomamatkalle lähtevä syöpäpotilas ei siten todennäköisesti saa korvausta hoito- tai kotimatkakuluista, jos hän joutuu syöpäänsä liittyvän ongelman takia ulkomailla sairaalaan. Tilanne on periaatteessa sama, jos hän on syövän takia tutkimuksissa ja lähtee lomamatkalle kesken tutkimusten tai ennen hoidon alkua. Jos matkalle lähtijällä on krooninen sairaus (esim. astma tai sydänsairaus), on syytä pitää huolta, että se on hyvässä hoitotasapainossa, jotta riski sairaalaan joutumiselle matkan aikana olisi mahdollisimman pieni.

Hoitavan lääkärin antama matkustuslupa ei vaikuta vakuutuskorvauksiin. Mikäli tutkimukset tai hoito ovat kesken matkaan lähdettäessä, potilas joutuu maksamaan kaiken itse, vaikka suomalainen hoitava lääkäri olisi katsonut matkan turvalliseksi.

Matkustaminen EU:n sisällä

Vakuutus tarvitaan myös Euroopan unionin sisällä. EU:n kansalainen saa EU-alueella ensiapuluonteisen sairaanhoidon yleisessä sairaalassa (ei yksityisessä sairaalassa), mutta ilman matkavakuutusta hän joutuu maksamaan itse kotiinkuljetuksen kustannukset. Sairaanhoitoa varten tulee mukana olla eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa EU-maiden julkisissa sairaaloissa samantasoista ja -hintaista hoitoa kuin kyseisen maan kansalaiset. Kortin voi tilata Kelasta.

Tavallinen ongelma EU:n alueella on liikenne- tai lasketteluonnettomuus, jossa vammat hoidetaan paikallisessa sairaalassa, minkä jälkeen potilas pitäisi kuljettaa kotimaahan paareilla. Ilman vakuutusta potilas joutuu maksamaan itse kalliin kotiinkuljetuksen kustannukset (kuljetukset lentokentälle, hoitaja- tai lääkärisaattaja ja ainakin kuusi paikkaa lentokoneessa). Jos kyseessä on ambulanssilentoa edellyttävä tilanne, kustannukset voivat olla Euroopassakin kymmeniätuhansia euroja. Vain Pohjoismaissa sairaaloiden väliset siirrot maksaa lähettävä sairaala.

Matkavakuutus puuttuu ja rahat lopussa?

Mitä tapahtuu, jos matkavakuutusta ei ole tai se ei korvaa kustannuksia ja rahaa ei ole hoitoon ja kotimatkaan? Apua voi hakea Suomen paikallisesta konsulaatista, mutta loppujen lopuksi matkailija joutuu itse maksamaan sairautensa aiheuttamat kulut.