Uniapneakisko ("kuorsauskisko") on yksi- tai kaksiosainen hammastekninen koje, jota pidetään hampaistossa nukkumisen aikana. Nimensä mukaisesti sitä käytetään uniapnean hoidossa.

Uniapneasta eli unenaikaisesta ylähengitysteiden ahtautumisesta ja hengityksen katkonaisuudesta on tullut suhteellisen yleinen vaiva aikuisväestössä. Lääkäri tekee diagnoosin potilaan kuvaamien oireiden, kliinisen tutkimuksen ja unirekisteröinnin perusteella. Uniapnea luokitellaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan uniapneaan.

Uniapneaan on kehitetty erilaisia hoitomuotoja, joista yleisimmät ovat ylipainehengityshoito (CPAP) ja uniapneakisko. CPAP on ensisijainen uniapnean hoitomuoto, kun taas uniapneakisko soveltuu erityisesti lievää uniapneaa sairastavien hoitomuodoksi tai niille, joille CPAP-laite ei käy.

Uniapneakiskon toimintaperiaate

Uniapneakiskon toimintaperiaatteen mukaan alaleukaa ja samalla kielen lihaksistoa pyritään siirtämään eteenpäin ja aktivoimaan nielun lihaksistoa niin, että kieli ja pehmeä suulaki eivät tukkisi hengitysteitä nukkuessa. Lisääntynyt ilmatila nielussa puolestaan vähentää unenaikaisia hengityskatkoksia ja siten myös unenpuutteesta johtuvaa päiväaikaista väsymystä.

Uniapneakiskon sovittaminen

Kun kiskohoitoa pidetään mahdollisena vaihtoehtona, potilas lähetetään hammaslääkärille hampaiston kunnon ja purennan tutkimuksiin. Jos suussa on parodontiitin vaurioittamia hampaita, joissa on liikkuvuutta, tai hampaita puuttuu paljon, uniapneakisko ei sovellu hoitomuodoksi. Myös tietyt purentavirheet, kuten voimakas avopurenta, vaikuttavat hoitovaihtoehdon valintaan.

Uniapneakisko valmistetaan yleensä (erikois)hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyönä. Hammaslääkäri tekee tutkimuksen ja ottaa yksilölliset jäljennökset ja purentaindeksin, ja niiden avulla kisko valmistetaan laboratoriossa.

Markkinoilla on saatavilla myös kaupallisia, kuuman veden avulla muovattavia kiskoja. Laboratoriossa yksilöllisesti valmistetun kiskon on todettu olevan tehokkaampi vaihtoehto.

Uniapneakiskon käyttö ja hoito

Nukkumaan mennessä hampaat puhdistetaan hyvin (harjaus ja hammasvälien puhdistus) ja koje huuhdellaan ja painetaan tasaisesti hampaiden päälle. Käytön jälkeen koje huuhdellaan ja puhdistetaan pehmeällä hammasharjalla ja säilytetään rasiassa huoneenlämmössä.

Mahdollisia ongelmia

Kojehoidon aikana voi esiintyä jonkinasteisia haittavaikutuksia, kuten lisääntynyttä syljen eritystä sekä kiskon käytön jälkeen ilmenevää ohimenevää purenta- ja leukanivelarkuutta. Näistä on syytä keskustella hoitavan hammaslääkärin kanssa.

Kirjallisuutta

  1. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. 15.06.2017.
  2. Sutherland K, Vanderveken OM, Tsuda H ym. Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med 2014;10(2):215-27. PMID: 24533007
  3. Serra-Torres S, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM ym. Effectiveness of mandibular advancement appliances in treating obstructive sleep apnea syndrome: A systematic review. Laryngoscope 2016;126(2):507-14. PMID: 26228493