Yleistä

Sydänpussitulehdus eli perikardiitti voi joskus olla rintakivun aiheuttaja nuorilla, muutoin terveillä ihmisillä ylähengitystieinfektion yhteydessä. Tällöin aiheuttajana on virus, ja se paranee lähes aina kotihoidossa. Sydänpussi ja sydänlihas voivat tulehtua samanaikaisesti, jolloin puhutaan perimyokardiitista.

Varsinkin iäkkäillä ja monisairailla ihmisillä sydänpussitulehdus voi aiheutua monesta syystä. Syynä voi olla

  • bakteeri tai joskus sienieliö
  • syöpäsairaus
  • reuma ja muut sidekudossairaus
  • munuaisten vajaatoiminta.

Sydänpussi voi tulehtua ja edellyttää toistuvaa ja pitkäaikaista hoitoa myös sydänleikkauksen ja sydäninfarktin jälkeen, joskus myös sydämeen kohdistuneen katetritoimenpiteen (esim. pallolaajennuksen tai tahdistinasennuksen) jälkeen. Solunsalpaajalääkkeet ja sydämen alueelle kohdistettu sädehoito voivat myös aiheuttaa sydänpussitulehduksen, mutta läheskään aina tulehduksen syytä ei saada selville.

Sydänpussitulehduksen oireet

Varsinkin hengitystieinfektioon liittyvässä sydänpussitulehduksessa tavallisin oire on rintakipu, joka tyypillisimmillään tuntuu vasemmalla kyljellä maatessa, pahenee syvään hengittäessä, mutta helpottaa etukumarassa asennossa istuessa. Kipu on pistävää tai kirvelevää ja tuntuu joskus vain tietyssä hengityksen vaiheessa. Kipu voi säteillä varsinkin hartioihin. Usein tällaisten oireiden syyksi epäillään kuitenkin sepelvaltimotautikohtausta ja tehdään sen mukaisia alkututkimuksia.

Erityisesti muista kuin virusinfektioista aiheutuvassa sydänpussitulehduksessa sydänpussiin voi kertyä nestettä, joka voi aiheuttaa hengenahdistusta, sykkeen nousua ja turvotusta eli sydämen vajaatoiminnan oireita. Tällöin rintakipua ei läheskään aina ole.

Sydänpussitulehduksen toteaminen

Sydänpussitulehdus todetaan lääkärin kliinisellä tutkimuksella, sydänfilmillä (sydänsähkökäydä, EKG), sydämen ultraääni- eli kaikututkimuksella sekä tulehdusverikokeella ja sydänlihasvaurion merkkiainetutkimuksilla.

Joskus sydämen ja keuhkojen röntgenkuvassa näkyy keuhkokuumeen eli pneumonian tai sydämen vajaatoiminnan merkkejä, tai sydänvarjo voi olla suurentunut sydänpussissa olevan nesteen takia.

Sydänpussitulehduksen hoito ja ennuste

Hengitystieinfektioon liittyvä viruksen aiheuttama sydänpussitulehdus paranee yleensä kotihoidossa levolla ja tulehduskipulääkkeen avulla 1–2 viikossa. Mutta varsinkin tulehduksen uusiutumisen estämiseksi tarvitaan usein lisäksi kolkisiini-lääkitystä. Jos sydänpussissa on runsaasti nestettä, tarvitaan aluksi sairaalahoitoa.

Muista syistä johtuva sydänpussitulehdus voi vaatia pitkää ja toistuvaa sairaalahoitoa. Varsinkin uusiutuva sydänpussitulehdus voi vaatia pitkää kolkisiini- tai joskus kortisoni-lääkehoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Lehtonen J ja Lommi J. Perikardiitti (Sydänpussitulehdus). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 17.8.2022.
  2. Kytö V ja Niemelä M. Akuutti sydänpussitulehdus. Duodecim 2017;133(4):391–6.