Yleisyys

Kaihileikkauksen jälkeen endoftalmiittia esiintyy noin 1–8:lla potilaalla kymmentä tuhatta leikkausta kohden. Lasiaiseen annettujen lääkeinjektioiden jälkeen endoftalmiittia esiintyy noin yhdellä potilaalla neljästä tuhannesta.

Syyt ja riskitekijät

Silmän pinnan bakteerit, kirurgiassa käytetyt välineet, kirurgian komplikaatiot tai leikkauksessa käytetyt viskoaineet voivat olla tulehduksen alkulähteitä. Potilaan leikkausta edeltävä luomitulehdus tai viivästynyt leikkaushaavan paraneminen voivat myös johtaa endoftalmiittiin.

Oireet

Voimakas näöntarkkuuden alentuminen, silmän punoitus, kipu ja päänsärky sekä arkuus valolle voivat olla endoftalmiitin oireita.

Taudin toteaminen

Endoftalmiitti todetaan silmälääkärin tutkimuksissa. Silmälääkäri tutkii näöntarkkuuden ja silmänpaineen sekä suorittaa biomikroskooppitutkimuksen. Tarvittaessa tehdään silmän ultraäänitutkimus. Silmästä otetaan puudutuksessa näyte tulehdussolukosta.

Hoito

Endoftalmiitin hoito toteutetaan silmätautien yksikössä, ja se vaatii osastohoitoa. Hoito toteutetaan suonensisäisten mikrobilääkehoitojen avulla. Tarvittaessa hoitona käytetään lasiaiskirurgista toimenpidettä.

Kirjallisuutta

  1. Kaarniranta K, Marttila L, Seppänen M. Leikkauksen jälkeisen silmämunan sisäosien yleistulehduksen hoito. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018.