Oireet

Jos kontrastinäkö heikkenee, voi toiminnallinen näkö olla heikompi kuin aiemmin, vaikka näöntarkkuus näöntarkkuutta mittaavalle testitaululle katsottaessa olisikin säilynyt samana.

Taudin toteaminen

Kontrastinäön heikkous voidaan todeta kontrastinäkötutkimuksen avulla. Tutkimuksen suorittaa usein silmälääkäri tai silmähoitaja.

Kontrastinäkö voidaan tutkia ns. juovastotesteillä. Juovastotestejä ovat esimerkiksi Vistech-, F.A.C.T- ja Cambridge-testit. Tutkimustaulut voivat olla seinälle ripustettavia tauluja tai A4-kokoisia kierrelehtiöitä. Tutkimustesteissä kontrasti muuttuu rivi riviltä vaaleammaksi.

Kontrastinäköä voidaan tutkia myös kirjain- ja numerotestien avulla. Näissä tutkimustauluissa kontrasti vaalenee testin edetessä.

Kirjallisuutta

  1. Mäntyjärvi M. Kontrastinäön tutkiminen. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 402 – 405.