Silmän tarkan näön alueella eli makulan alueella voi esiintyä verkkokalvon kerrosten poimuuntumista. Tilaa kutsutaan ryppykalvoksi ("macular pucker"), epiretinaalimembraaniksi, sellofaanimakulopatiaksi tai preretinaalifibroosiksi.

Kyseessä on ikääntymiseen liittyvä tila, jota usein seurataan vuosia. Tarvittaessa voidaan harkita leikkaushoitoa, jos näöntarkkuus alenee haittaavasti.

Syyt

Ikääntymisen myötä verkkokalvon kerroksiin voi tulla repeämä, joka saa aikaan lisääntyneen kollageenin tuotannon verkkokalvolla aiheuttaen ryppykalvon.

Riskitekijät

Lasiaisen irtauma ja verkkokalvorepeämät altistavat ryppykalvolle. Samoin silmään tehdyt leikkaukset, kuten esimerkiksi kaihileikkaus, lasiaiskirurginen toimenpide tai verkkokalvoirtauman korjausleikkaus, lisäävät ryppykalvon muodostumisen riskiä.

Myös pitkälle edennyt diabeettinen verkkokalvosairaus sekä silmänsisäiset tulehdukset ja kasvaimet altistavat ryppykalvolle.

Oireet

Ryppykalvo voi olla pitkään oireeton. Edetessään ryppykalvo voi aiheuttaa näöntarkkuuden heikkenemistä tai koetun kuvan vääristymistä.

Taudin toteaminen

Silmälääkäri toteaa taudin biomikroskooppitutkimuksen ja tarvittaessa silmänpohjan valokerroskuvauksen avulla

Erotusdiagnostiikka

Tarkan näön alueen rakkulamainen turvotus (ns. kystinen makulaturvotus) voi oireiltaan muistuttaa ryppykalvoa. Diabeettinen verkkokalvosairaus voi tuottaa samanlaisia oireita, kuten myös kostea ikärappeuma, joka aiheuttaa verkkokalvon paksuuntumista.

Tutkimukset

Ryppykalvon diagnostiikassa ja seurannassa keskeinen tutkimus on tarkan näön alueen valokerroskuvaus (ns. makula-OCT). Silmälääkärin suorittama biomikroskooppitutkimus tehdään muiden silmäsairauksien diagnosoimiseksi.

Hoito

Ryppykalvoa ei tarvitse hoitaa, jos näöntarkkuus pysyy riittävän hyvänä ja jos kuvan vääristymisestä ei tule haittaa. Tarvittaessa hoidoksi harkitaan lasiaisverkkokalvokirurgista toimenpidettä, jossa suoritetaan kalvojen kirurginen kuorinta (ns. vitreoretinaalikirurginen membranektomia).

Kirjallisuutta

  1. Kaipiainen S. Makulan ryppykalvo. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 188-189.