Syyt

Suonikalvon luomi on todennäköisesti synnynnäinen samoin kuin ihon pigmenttiluomi. Suonikalvon luomi tummuu iän myötä ja tulee havaittavaksi vasta myöhemmin.

Seuranta

Silmälääkärin suorittama silmänpohjan tarkistus vuosittain on suositeltavaa suonikalvon luomen yhteydessä kaikille yli 45-vuotiaille. Alle 45-vuotiaille potilaille, joilla suonikalvon luomessa ei todeta riskipiirteitä, seurantaa suositellaan aluksi vuosittain ja myöhemmin joka toinen vuosi.

Silmälääkärin suorittamassa biomikroskooppitutkimuksessa verrataan luomen kokoa, väriä ja sijaintia aiemmin otettuun valokuvaan. 45 ikävuoteen asti luomi voi kasvaa hitaasti. 60 ikävuoden jälkeen luomen kasvu on harvinaisempaa. Jos luomessa todetaan tätä suurempaa kasvua, otetaan tarvittaessa silmänpohjasta autofluoresenssikuva tai valokerroskuvaus. Lisäksi voidaan suorittaa myös ultraäänikuvaus.

Kirjallisuutta

  1. Täll M, Kivelä T. Suonikalvon luomi. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 244-245.