Silmän alueelle kohdistuva isku voi aiheuttaa silmää ympäröivän luisen kuopan (orbitan) murtuman. Tilaa kutsutaan myös orbitan blow out -murtumaksi.

Oireena voi olla silmän liikkeen rajoittuminen yläsuuntaan. Vammasta seuraa usein myös kahtena näkemistä (ns. kaksoiskuvat).

Jos epäillään silmäkuopan murtumaa, potilas lähetetään yleensä yhden vuorokauden kuluessa silmälääkärin tutkimuksiin. Murtumaa epäiltäessä pitää välttää niistämistä, jottei bakteerimassaa kulkeutuisi silmäkuopan alueelle.

Syyt

Silmän alueelle kohdistuva isku voi painevaikutuksen takia aiheuttaa silmää ympäröivän luisen rakenteen murtumisen. Suoraan silmään osuva sählypallo tai nyrkki on usein vamman aiheuttajana.

Yleinen murtumakohta on silmäkuopan alaosassa, koska luinen rakenne on siinä ohut.

Oireet

Silmäkuopan sysäysmurtumaan viittaavia oireita ovat silmän kipu silmää liikuteltaessa sekä kaksoiskuvat, jotka korostuvat ylöspäin katsoessa.

Luomien ja silmän sidekalvon alle kertynyt ilma (ns. ilmaemfyseema) voi ilmetä ihon ritinänä sitä painellessa. Tämä voi viitata luun murtumaan.

Vamman toteaminen

Sysäysmurtumaa epäiltäessä potilas ohjataan yhden vuorokauden sisällä silmälääkärin tutkimuksiin.

Tutkimukset

Näön tarkkuuden tutkiminen, silmänpaineen mittaus, nenän sivuonteloiden röntgenkuvaus ja silmien liikkeiden testaaminen sekä kaksoiskuvien tutkiminen johdattavat usein epäilyyn sysäysmurtumasta. Tarvittaessa potilas ohjataan silmälääkärin ja korvalääkärin tutkimuksiin.

Silmälääkärin tutkimukset

Silmälääkäri tutkii näöntarkkuuden ja silmänpaineen sekä suorittaa silmänpohjan tutkimuksen biomikroskoopin ja kolmipeililinssin avulla. Silmälääkärin tutkimuksissa poissuljetaan muut silmän alueen vammat.

Tarvittaessa otetaan orbitan luiden ja kasvojen alueen röntgenkuvat sekä tarvittaessa tehdään tietokonekerroskuvaus. Silmien liikehäiriöiden toteamiseksi voidaan tehdä ns. Hessin kartta -tutkimus.

Korvalääkärin tutkimukset

Korvalääkäri arvioi leikkaustarpeen usein 2–3 vuorokauden kuluttua vammasta. Tässä vaiheessa turvotus alueella on usein laskenut ja tutkimus voidaan suorittaa kattavammin.

Hoito

Tulehdusriskin välttämiseksi aloitetaan yleensä mikrobilääkehoito suun kautta, lääkkeenä esimerkiksi kefaleksiini. Silmän alueelle aloitetaan hoidoksi usein laajakirjoinen mikrobilääketippa, esimerkiksi levofloksasiini tai ofloksasiini.

Kirjallisuutta

  1. Seppänen M. Silmäkuopan sysäysmurtuma. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018.